> > Innovatieagenda Architectuur als Noodzaak van NAi

Innovatieagenda Architectuur als Noodzaak van NAi

13-10-2009 - Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) introduceert zijn innovatieagenda Architectuur als Noodzaak met een boek, een internationale, reizende tentoonstelling en een congres in het laatste weekend van oktober. Architectuur als Noodzaak gaat uit van een verschuiving in aandacht van ruimtelijke naar maatschappelijke opgaven. Het idee dat architectuur een uitdrukking moet zijn van haar tijd of van de macht van haar opdrachtgevers valt namelijk in het niet bij de waarde die ze heeft bij het oplossen van maatschappelijke opgaven.

Het NAi organiseerde onlangs de landelijke manifestatie "Maak ons Land". Zes maanden onderzoek naar de ruimtelijke ordening van Nederland en interactie daarover met een breed publiek bracht inzicht in de grote kansen die er nu liggen voor het ruimtelijk ontwerp. In de talloze ideeën die aan bod kwamen werd het ontwerp namelijk niet meer gedefinieerd vanuit de modernistische functie-indeling van de ruimte, maar vanuit maatschappelijke urgenties. Denk aan het vinden van alternatieven voor de huidige vormen van voedselproductie, energiebeleid, gezondheidszorg, ruimtebeslag, dagindeling, gemeenschapsbinding en economische waardecreatie. Het ruimtelijk ontwerp ontplooit zich steeds meer als antwoord op de maatschappelijke crises waarmee de wereld op dit moment te maken heeft.

Het NAi wil met dit inzicht de komende jaren verder aan de slag en komen tot een agenda voor disciplinaire en maatschappelijke innovatie met behulp van architectuur. De eerste concrete stappen in het verlengde van de manifestatie zijn een boek dat wereldwijd zal worden verspreid, en een nieuwe reizende tentoonstelling, die in het laatste weekend van oktober 2009 start in São Paulo en Moskou, en aansluitend op wereldtournee zal gaan. De titel van beide producties luidt: Architecture of Consequence (Architectuur als Noodzaak). Hiermee wordt nu ook de verbinding met de rest van de wereld gelegd.

Naast de tentoonstelling publiceert het NAi tevens het boek Architectuur als Noodzaak - Nederlandse ontwerpen voor de toekomst. In het boek komt het werk van 25 Nederlandse ontwerpbureaus aan bod, die allemaal vanuit de voornoemde urgenties werken. Aan de hand van de conclusies uit de manifestatie "Maak ons Land" is de hedendaagse ontwerppraktijk onder de loep genomen. Het resultaat is een agenda voor ruimtelijke innovatie waarmee de ruimtelijke ordening en architectuur de komende jaren vooruit kunnen. Het sluit aan bij het wereldwijd groeiende besef dat het beantwoorden van fundamentele kwesties van onze tijd een zaak van iedereen is. De thema's zijn universeel; ze beroeren en motiveren de hele internationale architectuurgemeenschap. Daarmee is dit boek tevens een oproep tot het ontwerpen van een betere wereld.

In de tentoonstelling wordt een wisselende selectie getoond van dezelfde ontwerpbureaus als in het boek, afgestemd op de locatie waar de tentoonstelling te zien zal zijn. De getoonde ontwerpen zijn ontstaan vanuit de ambitie om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Door ze op verschillende schaalniveaus te tonen wordt de thematiek verder uitgediept. Naar verwachting zal in februari 2010 de tentoonstelling in de meest complete vorm te zien zijn in zaal 2 van het NAi.

Recent Architectuur Nieuws

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

(19-01-2016) - Broers Rietveld lid van Akademie van Kunsten

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook