> > Symposium Sociale Huisvesting Brazilie en Nederland

Symposium Sociale Huisvesting Brazilie en Nederland

31-10-2009 - Van 11 tot en met 14 november vindt op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en in ARCAM een symposium plaats over sociale huisvesting in Brazilië en Nederland. Doel van het symposium is een uitwisseling van kennis en ervaring over sociale woningbouw door specialisten uit beide landen. Middels lezingen, workshops, documentaires, excursies en een tentoonstelling wordt het onderwerp van verschillende kanten belicht. Verschillende vooraanstaande deskundigen uit Brazilië en Nederland zullen tijdens het symposium een lezing geven. De toegang is gratis, voor sommige activiteiten is inschrijving noodzakelijk.

Het symposium wordt georganiseerd door Design & Build Brazil (D&BB), een onderwijsproject van de opleiding Bouwkunde van de HvA. Doel van dit project is kennisopbouw over verbetering van woonomstandigheden in sloppenwijken. Wereldwijd wonen steeds meer mensen in steden en een aanzienlijk deel van deze stedelingen woont in sloppenwijken. Brazilië loopt voorop in deze ontwikkeling: ongeveer 80% van de bevolking woont in steden en een groot deel daarvan woont in favelas (sloppenwijken).

Binnen het Design & Build Brazil project wordt deze problematiek bestudeerd, in samenhang met mogelijke oplossingen voor verbetering van woonomstandigheden. Hierbij is gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarin steeds nieuwe studententeams voortbouwen op de bevindingen van voorgaande teams. Het project is opgebouwd uit 4 fasen: Onderzoek en concept ontwikkeling, Ontwerp, Bouwen en Evaluatie. Technische innovatie en samenwerking met het (bouw-)bedrijfsleven zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Tijdens dit symposium zal verslag worden gedaan van de resultaten van het D&BB project tot nu toe en van de plannen voor de komende jaren. Als onderdeel van het symposium zal een tentoonstelling worden georganiseerd van ontwerpen voor een klein sociale huisvestingsproject voor een locatie bij favela Magueira, een grote sloppenwijk in Rio de Janeiro. De ontwerpen zijn afstudeerprojecten van studenten van de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Bouwtechnische Bedrijfskunde van de HvA. Op de laatste dag van het symposium zal een jury de ontwerpen van verschillende kanten beoordelen, hun bevindingen met publiek delen en uiteindelijk het beste ontwerp als winnaar aanwijzen.

Het symposium is bedoeld voor architecten, stedenbouwkundigen, planologen, ingenieurs en anderen die zich bezighouden met sociale huisvesting, urbanisatie en sloppenwijken of daarin geïnteresseerd zijn

Recent Architectuur Nieuws

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

(19-01-2016) - Broers Rietveld lid van Akademie van Kunsten

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook