> > BNA blij met nieuwe wet Architectentitel

BNA blij met nieuwe wet Architectentitel

10-02-2010 - De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) is zeer tevreden met de aanvaarding door de Tweede Kamer van de herziene Wet op de Architectentitel. Twee jaar beroepspraktijkervaring is, als de Eerste Kamer ook met het voorstel instemt, voortaan een voorwaarde voor inschrijving als architect in het wettelijk register. De Wet op de Architectentitel is daarmee in twee etappes omgevormd tot een krachtig kwaliteitsinstrument, nadat ruim anderhalf jaar geleden al de verplichte bij- en nascholing voor architecten in de wet is opgenomen.

Nederland loopt daarmee niet meer achter op de vakbekwaamheidseisen die in de direct omringende landen aan architecten worden gesteld. Belgiƫ, Duitsland, Engeland en Frankrijk kennen al een verplichte beroepservaringsperiode.

Consumenten kunnen er nu op vertrouwen dat een architect niet alleen een adequate opleiding heeft gevolgd maar ook over beroepspraktijkervaring beschikt en gehouden is kennis en vaardigheden door permanente beroepsontwikkeling op peil te houden. Zowel de toenemende complexiteit van de bouwopgave als het economische en culturele belang van architectonische kwaliteit en een goed ontworpen gebouwde omgeving vragen om hoge vakbekwaamheidseisen.

De BNA, die sinds de invoering van de Wet op de Architectentitel heeft gepleit voor het opnemen van een tweejarige beroepservaringsperiode, is blij dat de indertijd door minister Dekker ingezette vernieuwing, niet in het minst door de steun en de inzet van achtereenvolgende rijksbouwmeesters Coenen, Crouwel en Van der Pol, nu tot resultaat heeft geleid.

Van harte steunt de BNA de initiatieven die zijn genomen om de beroepservaringsperiode tot een succes te maken en die onlangs zijn uitgemond in Beroepservaring S/L/A. De BNA zal zich onder meer inzetten voor de werving van mentoren en beroepservaringsplaatsen. Daarnaast stimuleert en faciliteert de BNA Academie architecten, leden en niet-leden, om de permanente beroepsontwikkeling vorm en inhoud te geven.

Recent Architectuur Nieuws

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

(19-01-2016) - Broers Rietveld lid van Akademie van Kunsten

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook