> > Start ontwikkeling Kustzone Almere Poort

Start ontwikkeling Kustzone Almere Poort

30-03-2010 - n Almere Poort wordt - tegen de huidige economische trend in - gestart met de grootschalige gebiedsontwikkeling van de Kustzone in het nieuwe stadsdeel Almere Poort. De gemeente Almere en beleggingsmaatschappij Amvest sloten daartoe eerder een overeenkomst af die in de afgelopen weken, mede op verzoek van de Almeerse gemeenteraad, verder is verbeterd. Belangrijke aanpassingen zijn dat er ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van een bijzonder woonzorg concept en een optimalisatie van het planresultaat en de winstdeling.

Op 18 februari 2010 heeft de Almeerse gemeenteraad unaniem besloten de selectieprocedure voor de Kustzone af te ronden door het aanbod van Amvest te aanvaarden, en gaf het college daarbij de opdracht de overeenkomst te verbeteren. Deze aanvullende onderhandelingen zijn nu afgerond. Wethouder Adri Duivesteijn is tevreden over het resultaat: "We hebben de overeenkomst op verschillende punten aangescherpt; punten die de stad allemaal ten goede zullen komen. De weg is vrij om te starten met deze spectaculaire gebiedsontwikkeling, waarmee we een voor ons nog onbekende mate van stedelijkheid toevoegen. In Almere, een stad met grote aantallen grondgebonden woningen, komt een nieuw en uniek centrumgebied, met hoogbouw, overdekt parkeren en een integratie van functies als wonen, werken, horeca en leisure."

De overeenkomst met Amvest is op verschillende punten verbeterd, zodat de kwaliteit en het resultaat van het plangebied worden verhoogd en de sociale component op bijzondere wijze wordt ingevuld. Zo wordt een deel van de sociale woningen ontwikkeld volgens een bijzonder woonzorg concept. Op deze manier wordt ruimte gecreëerd voor mensen met een zorgvraag, met een woonkwaliteit die elders in de stad maar moeilijk te vinden is. Mochten de sociale woningen na dertig jaar worden omgezet in koopwoningen, dan vloeit 50% van de boekwinst terug naar de gemeente. Ook de winstdeling op koopwoningen is verhoogd. In de oorspronkelijke aanbieding zou 25% van de winst van de koopwoningen terugvloeien naar de gemeente, na de laatste onderhandelingsslag is dit ruim 33%. Daarnaast garandeert Amvest een verbetering van de grondopbrengsten (EUR5 miljoen) door het plan nog verder te verbeteren. Tenslotte hebben de gemeente en Amvest afgesproken dat Amvest zal bijdragen aan de promotie en marketing van de Kustzone.

In het door Amvest ontwikkelde plan `Duin' wordt uitgegaan van een strand- en duingebied van formaat, op de rand tussen polder en water. Drie grote, nieuw aan te leggen zandduinen - bergen tot wel tien meter hoog - zijn karakteristiek voor het plan. Deze duinen zorgen niet alleen voor een strandgevoel; de aanleg van duinen leidt ook tot hoogteverschillen, waardoor veel van de woningen uitkijken over het water. De drie duinen die haaks op de dijk liggen, verbinden het lange strand met het achterliggende gebied. De duinen voegen zich tussen de oudste bosgebieden van Almere, die omgevormd worden tot een waardevol bos- en krekenlandschap. Het zoetwatermilieu maakt plantengroei mogelijk die normaal niet in de duinen voorkomt. Ook komt er een boulevard langs de haven waar mensen kunnen flaneren, zodat de Kustzone het karakter van een badplaats krijgt.

De Kustzone richt zich op een brede doelgroep, in zowel de huur- als koopsector. Het plan bevat appartementen en eengezinswoningen in de duinen, villa's in de bossen, woningen in woontorens en strandwoningen met een tuin die aan direct het zand grenst. Daarnaast is ruimte voor horeca en werkgelegenheid, en ontstaat een levendige en sfeervolle boulevard. Met `Duin' ontwikkelt Amvest een uniek gebied, met een bijna `on-Almeerse' stedelijkheid. Er wordt in hoge dichtheden (gestapeld) gebouwd. Daarmee wordt de ambitie om te differentiëren in woningen en doelgroepen verwezenlijkt. Naast het woonprogramma voorziet het plan ook in ruimte voor winkels, horeca, werkgelegenheid en leisure. In totaal gaat het om circa 3.000 woningen, 120.000 m² aan kantoorruime, 16.000 m² aan horeca en detailhandel en 44.000 m² aan leisure.

Recent Architectuur Nieuws

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

(19-01-2016) - Broers Rietveld lid van Akademie van Kunsten

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook