> > Thema Gouden Piramide 2009 gebiedsontwikkeling

Thema Gouden Piramide 2009 gebiedsontwikkeling

15-12-2008 - De prijsronde 2009 van de Gouden Piramide 2009 start. Het thema is gebiedsontwikkeling. De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, OCW, en VenW.

De prijsronde 2009 is bestemd voor opdrachtgevers van ruimtelijke projecten. Dat kunnen bijvoorbeeld woonwijken, stadsparken, bedrijventerreinen of omvangrijke infrastructurele werken zijn. Maar ook transformaties van het landelijk gebied die betrekking hebben op de bestemmingen natuur, landschap, landbouw en recreatie. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen: gemeenten, provincies, waterschappen, particulieren, bedrijven, private instellingen, professionele opdrachtgevers. Met de uitvoering van het in te zenden project moet in de vier jaren voorafgaand aan de toekenning van de prijs (dus uiterlijk 1 januari 2009) zijn begonnen. De jury bepaalt of het ingediende project in voldoende mate is gerealiseerd om een beoordeling van het redelijkerwijs te verwachten eindresultaat mogelijk te maken.

De inschrijving voor deze ronde start op 15 december aan staande en sluit op 13 maart 2009 om 17.00 uur. Iemand voordragen kan ook. Alle informatie hierover is op de website van de Gouden Piramide te vinden. De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury bestaande uit: Liesbeth van der Pol (Rijksbouwmeester, voorzitter), Dick Regenboog (partner Ecorys Vastgoed, voorheen de Alliantie Ontwikkeling), Michiel Wagenaar (docent geografie en planologie, Universiteit van Amsterdam), Roelof Bleker (wethouder stedelijke ontwikkeling en cultuur, Enschede), Sjoerd Soeters (Soeters Van Eldonk architecten), Paul Toornend, (PRJ Toornend architecture urbanisme), Bregtje van der Haak (documentairemaker), Michelle Provoost (vakcriticus/Crimson) en Ton Idsinga (secretaris).

Eind april zullen de minimaal drie, maximaal vijf genomineerden bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op 28 november 2009. De rijksprijs wordt jaarlijks toegekend en bestaat uit een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 50.000 euro alsmede een publicatie. De AVRO zal in de maand november met een serie tv-documentaires aandacht besteden aan de genomineerde opdrachtgevers en hun werk.

Recent Architectuur Nieuws

(19-02-2018) - Prijsuitreiking Nieuwe Berlagevlag

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

© Architectuur.ORG - 1999 - 2020 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook