> > Tentoonstelling over ruimtelijke kwaliteit IJsselvallei in Deventer

Tentoonstelling over ruimtelijke kwaliteit IJsselvallei in Deventer

04-11-2008 - Architectuurcentrum Rondeel toont van 20 november 2008 tot 18 januari 2009 de expositie "IJsselhoeven, als bij toeval staan ze goed". De titel is ontleend aan een dichtregel van Jan Terlouw. Het geeft treffend aan dat de grote, beeldbepalende boerderijen in de IJsselvallei een bijzondere betekenis hebben voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De IJssel vormt de grens tussen Gelderland en Overijssel. Daarom zullen ook beide provincies tijdens de opening op donderdagavond 20 november vertegenwoordigd zijn. Hans Esmeijer, gedeputeerde Cultuur in Gelderland en Theo Rietkerk, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening in Overijssel zullen de expositie openen. De tentoonstelling is door de Stichting IJsselhoeven samengesteld.

IJsselhoeven zijn de boerderijen in de IJsselvallei uit de glorietijden van de landbouw in de tweede helft van de negentiende en begin twintigste eeuw. Ze liggen op de oeverwallen, de zandruggen en verhogingen in het landschap. Door de ingrijpende veranderingen in de agrarische sector voldoen de oude gebouwen niet meer aan de eisen van moderne bedrijfsvoering en verliezen veel boerderijen hun oorspronkelijke functie. Daardoor dreigen achteruitgang en verval. Maar ook ingrijpende gebiedsontwikkelingen, zoals de projecten in het kader van "Ruimte voor de rivier" of de bouw van megavarkensstallen, kunnen een bedreiging vormen.

Een groep bewoners, bezorgd over de achteruitgang en het verdwijnen van de grote, beeldbepalende IJsselhoeven, richtte daarom in 2003 de Stichting IJsselhoeven op. Doelstelling is het behouden, beheren en benutten van historische boerderijen en erven in de IJsselvallei. De stichting onderzoekt niet alleen de bestaande kwaliteiten maar ook de mogelijkheden voor de toekomst. Zo helpt de stichting bewoners van niet meer in bedrijf zijnde boerderijen bij het zoeken naar nieuwe functies zoals wonen, zorgfunctie of een klein bedrijfje om zo de IJsselhoeven te kunnen behouden.

De tentoonstelling laat van enkele beeldbepalende boerderijen de karakteristieken zien van de gebouwen en het erf, de ligging en het landschap. Wat nu precies de karakteristieke identiteit is van de IJsselvallei, daarover doen drie kunstenaars een uitspraak. Hoe de karakteristieken van de IJsselhoeven in de toekomst een inspiratie kunnen zijn voor de inrichting van nieuwe woon- en werkgebieden in de IJsselvallei, wordt door het bureau Bosch Slabbers onderzocht. Uit hun analyse, waarvan de eerste uitwerkingen gepresenteerd worden, blijkt dat de transformatie van IJsselhoeven een complexe opgave is. Toch zijn er in de tentoonstelling enkele geslaagde voorbeelden te zien van gerealiseerde transformaties waarbij met behoud van de identiteit, bestaande en nieuwe kwaliteiten zijn gecombineerd. Tenslotte is er in het Rondeel een zogenoemde "belevingskamer" ingericht waarbij de bezoeker met beeld en geluid, kennis kan maken met de bewoners uit de IJsselvallei.

De tentoonstelling maakt deel uit van het project KIJK, "Kultuur en cultuurhistorie in de IJsselvallei als inspiratie voor ruimtelijke kwaliteit". Centraal thema op de tentoonstelling is dan ook de ruimtelijke kwaliteit in de IJsselvallei. Dit is ook het thema van van het debat tijdens het Architectuurcafé dat op 9 december wordt gehouden in het cultureel eetcafé Dok H2O aan de Scheepcvaartstraat 13 in het Havenkwartier in Deventer. Twee leden van het KIJK-expertisegroep geven een aftrap: Annemarie de Jonge, landschapsarchitect en partner in bureau WING en Rick Herngreen, senior adviseur ruimtelijke kwaliteit bij Het Oversticht.

Jaap Starkenburg, lid van de klankbordgroep van Stichting IJsselhoeven en directeur van Stichting IJssellandschap, zal op 20 november tijdens de opening van de expositie een inleiding houden over de toekomst van de IJsselhoeven en hoe ze te behouden. De tentoonstelling "IJsselhoeven, als bij toeval staan ze goed" is 8 tot 18 januari 2009 te zien in Architectuurcentrum Rondeel, Laboratoriumplein 3 te Deventer.

Recent Architectuur Nieuws

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

(19-01-2016) - Broers Rietveld lid van Akademie van Kunsten

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook