> > Kritiek op aanwijzingsprogramma wederopbouw

Kritiek op aanwijzingsprogramma wederopbouw

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

11-07-2013 - De Raad voor Cultuur kan onder voorbehoud instemmen met het concept beschermingsprogramma voor monumenten uit de periode 1959-1965. Deze lijst van 89 monumenten werd eerder dit jaar door Minister Bussemaker aangeboden aan haar adviesraad.

Wel wil de Raad nog over enkele individuele gevallen beslissen. Zo plaatst ze kanttekeningen bij de totstandkoming van de voordracht en mist de Raad een richtinggevende visie van de Minister van Cultuur die aan deze selectie ten grondslag ligt.

Heemschut is net als de Raad voor Cultuur blij dat ze nauw bij de totstandkoming van de lijst betrokken zijn geweest. Beiden missen echter een duidelijke werkwijze ten aanzien van de selectieprocedure. Nu is zwaar geleund op literatuuronderzoek en selectierondes om uit een groot aantal objecten de top van het wederopbouwerfgoed te destilleren. Over het algemeen is dit goed gelukt, maar de lijst kan willekeurig voorkomen. Niet duidelijk wordt waarom de ene architect wel en de andere niet is geselecteerd, waarom bepaalde typen gebouwen ontbreken, waarom bepaalde gebieden er bekaaid van afkomen en waarom er geen onderzoek is gedaan naar de waarde van alledaagse objecten, zoals bushokjes, diepvrieshuisjes, betonnen straatverlichting, wederopbouwboerderijtjes en strandkerken, telefooncellen, weegbruggen, reclames, vrijstaande etalages enz.. Bovendien is Heemschut van mening dat niet volstaan kan worden met slechts 89 Rijksmonumenten uit een periode waarin de grootste bouwproductie van Nederland plaats vond. Dit moeten er tenminste 250 zijn.

Met de Raad voor Cultuur pleit Heemschut voor een visie op de wederopbouw als opgave voor de monumentenzorg: "Deze is nu te beperkt opgepakt en ingevuld. Zonder deze visie ontbreekt een duidelijk kader hoe we alle andere gebouwen, structuren en ensembles moeten beoordelen. Dat maakt dat Heemschut blijft streven naar een goed behoud en beheer van al het wederopbouwerfgoed uit deze periode."

Heemschut roept de burgers op waardevolle kleine objecten uit deze periode bij de vereniging te melden. Foto’s, locaties en andere gegevens hierover zijn deze zomer van harte welkom. Via redactie@heemschut.nl zullen de meest waardevolle objecten worden gebundeld en te zijner tijd aan de minister worden aangeboden.

Recent Architectuur Nieuws

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

(19-01-2016) - Broers Rietveld lid van Akademie van Kunsten

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook