> > Frits Palmboom benoemd tot hoogleraar in Delft

Frits Palmboom benoemd tot hoogleraar in Delft

05-08-2013 - Frits Palmboom is benoemd tot hoogleraar op de Van Eesteren leerstoel. Frits Palmboom is gestart op 15 juni 2013 voor een periode van drie jaar binnen de sectie Stedenbouwkundig Ontwerpen.

In 2010 heeft de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen (EFL) Stichting haar meerjarenplan geactualiseerd. De stichting heeft daarin onder andere uitgesproken een bijdrage te willen leveren aan het debat over de ruimtelijke ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. Daarnaast is het Deltaprogramma IJsselmeergebied in 2009 door de Rijksoverheid geĆÆnitieerd om Nederland voor te bereiden op de toekomstige opgaven met betrekking tot waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Duidelijk is geworden dat deze opgave nauw verband houdt met de opgaven op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Hier ligt een belangrijke uitdaging op het gebied van de combinatie en integratie van ruimtelijke ordening, stedenbouw en landschapsarchitectuur met waterbouw en waterhuishouding. Deze uitdaging is onder andere uitdrukkelijk aanwezig in het IJsselmeergebied, waarvoor in het kader van het deltaprogramma een apart deelprogramma is gestart. De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen (EFL) Stichting, het Deltaprogramma IJsselmeergebied en de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen tot het instellen van een leerstoel gericht op deze problematiek.

Frits Palmboom is mede-eigenaar van het bureau Palmbout Urban Landscapes dat werkt aan ruimtelijke ontwerpen voor stedenbouw, landschap en buitenruimte. Palmboom heeft Stedenbouwkunde gestudeerd aan de TU Delft.

Recent Architectuur Nieuws

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

(19-01-2016) - Broers Rietveld lid van Akademie van Kunsten

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook