> > Atelier PRO presenteert onderzoek Clean Air Schools

Atelier PRO presenteert onderzoek Clean Air Schools

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

17-12-2013 - Atelier PRO deed met TNO, Dutch Green Building Council, Imago Bouwers en The Why Factory onderzoek naar ruimtelijke oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren in en bij scholen in stedelijke gebieden.

beelden: Atelier PRO

Atelier PRO ging hierbij uit van een concrete opgave, de bouw van een nieuwe middelbare school voor 850 leerlingen gepland aan de Desguinlei in Antwerpen. De locatie ligt vlak bij de drukke ringweg van de stad.

Op basis van meetgegevens van de gemeente Antwerpen heeft Atelier PRO in enkele weken een ontwerp gemaakt waarbij verschillende maatregelen een vorm hebben gekregen. In het ontwerpproces zijn tussentijdse bevindingen met de gemeente Antwerpen, The Why Factory TU Delft, Dutch Green Building Council en Imago Bouwers geëvalueerd. Met de hulp van TNO en Syntens werden de ontwerpvoorstellen getoetst op effectiviteit.

Het uiteindelijke ontwerp is een gebouw dat meerdere schillen heeft met daar tussen verschillende typen lucht. Lucht wordt elektrostatisch gezuiverd en in die ruimten geblazen waar deze het meest nodig is: de lesruimten. Want elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot ongeveer 15% betere leerprestaties. Door overdruk wordt deze schone lucht verder in het gebouw verspreid, naar de meer semi- en openbare ruimten in en om de school. De buitenste schil is de gevel van de school, direct naast de ring. Deze vormt op gebiedsniveau een barrière naar de snelweg. Hier kan de vervuilde lucht naar boven geleidt worden. Door de grillige vormgeving van deze school wordt extra turbulentie gecreëerd en zo de lucht extra gemengd zodat fijnstof niveaus snel dalen.

Kinderen zitten niet de hele dag binnen. En vooral buiten op de schoolpleinen zijn de concentraties vuile lucht alarmerend. Om ook de buitenruimte van betere lucht te voorzien, stroomt schone lucht naar buiten op een wind-luw plein. Het schoolplein ligt aan de lijzijde van het gebouw om een "street-canyon effect" te creëren. Bovendien kun je hier in een leslokaal het raam openen zonder fijnstof of roet naar binnen te laten. Hierin liggen kansen voor het combineren van de leidraad Frisse Scholen met passief bouwen. Het gebouw vorm in feite een spoiler en is tegelijkertijd een filter voor de buitenruimte. Andere toegepaste maatregelen zijn een algengevel als zonwering en bioreactor, prefab houtbouw voor een schone bouwput tijdens de bouw en een gaatjesplafond voor een meer aangename luchtstroom in het interieur.

Maar er zijn nog veel meer maatregelen te nemen die hier niet zijn gebruikt. Het echte resultaat van dit ontwerpend onderzoek is dan ook geen kant-en-klaar product maar een Clean-Air-Toolbox. Deze toolbox biedt een visuele uitleg van ruimtelijke ingrepen die de lucht aan de buiten- en binnenkant van een gebouw kunnen verbeteren. Niet alle locaties zijn het zelfde. Niet alle PVE’s zijn identiek. Uiteindelijk moet per specifieke opgave worden bekeken welke maatregelen uit de toolbox effectief zijn. Een Clean Air ontwerp is per definitie een locatie specifiek ontwerp op maat.

Deze afgeronde case-study Clean Air Schools is inmiddels aan de Stad Antwerpen gepresenteerd. Ook is het ontwerp aan een publiek van Clean Air experts voorgelegd tijdens de een bijeenkomst van het Joint Air Quality Initiative van de Europese Unie. De reacties die atelier PRO ontvangt worden direct ingezet om de toolbox verder te ontwikkelen. Ook de GGD Amsterdam heeft interesse getoond om de ontwikkelde toolbox helpen verbeteren.

Voorlopige conclusie is dat met het ontwerp van een gebouw veel invloed uitgeoefend kan worden op de luchtstromen en daarmee de luchtkwaliteit. Belangrijkste kritiek is dat luchtstromen moeilijk zijn te modelleren en voorspellen. Het werkelijke effect van de bebouwde omgeving op de luchtkwaliteit is pas meetbaar is als een prototype wordt getest. Volgende stap is een vervolgonderzoek in een windtunnel.

Recent Architectuur Nieuws

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

(19-01-2016) - Broers Rietveld lid van Akademie van Kunsten

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook