> > Ontwikkeling Landgoed Oude Tempel Soesterberg

Ontwikkeling Landgoed Oude Tempel Soesterberg

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

15-07-2014 - Midden op de Utrechtse Heuvelrug, grenzend aan Park Vliegbasis Soesterberg, wordt een lommerrijk woonlandschap ontwikkeld. Met de vaststelling van het Stedenbouwkundig Kader is een belangrijke stap gezet richting de realisatie van dit project.

impressies: Bureau HOSPER

Landgoed Oude Tempel, een historisch landgoed in het dorp Soesterberg aan de Oude Tempellaan, vormt de fraaie setting voor deze woonlocatie. Te midden van eeuwenoude beukenlanen, in de nabijheid van het oude landhuis, zullen in de toekomst 230 tot 300 woningen gebouwd worden. De ontwikkeling van dit woonlandschap levert een positieve bijdrage aan de levendigheid en het voorzieningenniveau in Soesterberg. Daarnaast draagt het project bij aan de omgeving doordat een substantieel deel van de opbrengsten ten goede komt aan natuurontwikkeling op de Heuvelrug.

In het regionale programma Hart van de Heuvelrug is Landgoed Oude Tempel aangewezen als ontwikkelingslocatie voor woningbouw. Om deze doelstelling te realiseren hebben de gemeente Soest en grondeigenaar Steunstichting Zorgcoöperatie Nederland (SZN) een Stedenbouwkundig Kader opgesteld. In juni 2014 is dit plan vastgesteld door de Stuurgroep Hart van de Heuvelrug, waarin onder meer de Provincie Utrecht en de Gemeente Soest vertegenwoordigd zijn. Het Stedenbouwkundig Kader van HOSPER landschapsarchitectuur en stedebouw beschrijft op hoofdlijnen de voorgenomen ruimtelijke inrichting en zal dienen als basis voor de verdere ruimtelijke uitwerking.

Voor de ontwikkeling van Landgoed Oude Tempel wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de kwaliteit en het karakter van het bestaande landschap. Het landgoed is qua landschapsarchitectuur, ecologie en cultuurhistorie waardevol en vormt een perfecte basis voor een uniek en hoogwaardig woonlandschap. Het landhuis en de bijbehorende landgoedtuin in Engelse stijl spelen daarin een belangrijke rol. Het Stedenbouwkundig Kader voorziet in de openstelling en duurzame instandhouding van de landgoedtuin, zodat een grote groep mensen hiervan genieten kan. Ten zuiden van de landgoedtuin bevindt zich het landgoedbos, een 15 hectare groot gebied dat lange tijd in gebruik geweest is als productiebos en gekenmerkt wordt door fraaie monumentale beukenlanen. De lanen vormen de ‘groene kapstok’ van het plan. Openbare, onverharde wandelpaden onder deze lanen verbinden het landgoed straks met de omgeving en zijn daarmee een waardevolle toevoeging aan het publieke domein van het dorp als geheel.

De ruimtes tussen de lanen vormen de kamers in het landschap waar woningen gerealiseerd zullen worden. De kamers hebben elk een eigen karakter en zijn gegroepeerd rondom een centraal park, voorzien van weides met bloemrijk grasland. Deze open plekken in het bos zijn ideaal voor kinderen om in te spelen en voor mensen om elkaar te ontmoeten. In deze prachtige setting kunnen bewoners hun woonwens in vervulling laten gaan: Een nieuwe woning in een historisch landschap in het hart van de Heuvelrug!

De precieze verkaveling en het type woningen zal stapsgewijs ontwikkeld worden op basis van de woonwensen van de toekomstige bewoners. Gedacht kan worden aan vrijstaande woningen, maar ook aan twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en appartementen. Afhankelijk van deze invulling voorziet het plan in ruimte voor 230 tot 300 woningen. De realisatie van woningen is voorzien vanaf 2016. Om dit mogelijk te maken zal eerst een bestemmingsplan worden opgesteld. Over de bestemmingsplanprocedure en de bijbehorende inspraakmogelijkheden zal op een later moment worden gecommuniceerd.

Recent Architectuur Nieuws

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

(19-01-2016) - Broers Rietveld lid van Akademie van Kunsten

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook