> > Van Bueren hoogleraar aan Faculteit Bouwkunde Delft

Van Bueren hoogleraar aan Faculteit Bouwkunde Delft

10-02-2015 - Met ingang van 1 april is dr. Ellen van Bueren benoemd als nieuwe hoogleraar Urban Development Management bij de Faculteit Bouwkunde (RE&H).

Van Bueren is gespecialiseerd op het gebied van stedelijke duurzaamheid. In haar onderzoek en onderwijs besteedt zij met name aandacht aan vragen met betrekking tot bestuur, organisatie, regelgeving en besluitvorming in het kader van stedelijke omgevingen en infrastructuren.

Hans Wamelink, hoofd van de afdeling Real Estate & Housing (RE&H): “We zijn bijzonder verheugd met de aanstelling van Ellen van Bueren voor deze leerstoel. Zij zal onze afdeling ongetwijfeld versterken met haar wetenschappelijke vaardigheden, haar prikkelende manier van lesgeven en haar uitgebreide (inter-)nationale netwerk, en daarnaast vorm geven aan deze nieuwe leerstoel.”

De wereld verstedelijkt momenteel sneller dan ooit. Steden en stedelijke gebieden veranderen voortdurend. Ze moeten zich aanpassen aan uitdagende milieuomstandigheden, technologische innovaties en behoeftes vanuit de samenleving. Een dergelijke aanpassing vraagt vaak om significante veranderingen aan de gebouwde omgeving, waarbij mensen en organisaties uit de wijde omgeving betrokken zijn en daar de gevolgen van ondervinden. Inzicht verkrijgen in deze veranderingsprocessen en in manieren om ze te beheersen vormt de kern van de leerstoel Urban Development Management (UDM). De veranderingsprocessen zijn sterk contextgebonden: elke gebied heeft zijn eigen unieke combinatie van fysieke, technologische en maatschappelijke kenmerken. Daarnaast wordt stedelijke ontwikkeling beïnvloed door – soms tegenstrijdige – regionale, nationale en wereldwijde ontwikkelingen. In verband met die bredere trends en invloeden vraagt UDM om context- en gebiedsgebonden benaderingen, waarmee de kansen voor stedelijke verbetering in een bepaald gebied – variërend van een woonwijk of district tot een stad of regio – worden geïdentificeerd en benut.

In Noordwest-Europa, en in Nederland in het bijzonder, zijn goede geïntegreerde, gebiedsgebonden benaderingen van stedelijke problematiek ontwikkeld die voor academici en praktijkmensen over de hele wereld interessant zijn – zowel wat proces als wat resultaat betreft. Tegenwoordig worden ze voornamelijk beschouwd als een veelbelovend hulpmiddel voor het oplossen van een aantal van de meest dringende stedelijke kwesties van vandaag, zoals gezondheidszorg, energie, voedsel, water en klimaatverandering. Als gevolg van de grote uitdagingen waarvoor steden en stedelijke gebieden zich momenteel geplaatst zien, is het zowel relevant als belangrijk om te onderzoeken op welke manier geïntegreerde, gebiedsgebonden benaderingen van stedelijke problematiek kunnen worden begrepen en effectief kunnen worden geïmplementeerd, en hoe zij op hun beurt weer kunnen leiden tot andere benaderingen en vice versa.

Ellen van Bueren zal als hoogleraar Urban Development Management de ontwikkeling van haar vakgebied stimuleren. De nieuwe leerstoel zal bruikbare academische concepten, instrumenten en principes ontwikkelen voor het beheer van integratieve, gebiedsgebonden ontwikkeling in hedendaagse steden en stedelijke gebieden en daarnaast doorbouwen op reeds opgedane wetenschappelijke inzichten. Daarnaast zal de leerstoel een bestendige, internationale, academische tegenhanger vormen voor de huidige, op de Nederlandse praktijk gerichte leerstoel van Friso de Zeeuw.

Dr. Ellen van Bueren (1972) is momenteel universitair hoofddocent en sectieleider binnen de afdeling Multi-Actor Systems van de faculteit Techniek, Bestuur en Management. As lid van het dagelijks bestuur van het Centre for Sustainability houdt zij zich bezig met het organiseren van de samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam op het gebied van grondstofgebruik in een verstedelijkende context. Ze laat zich haar al gehele loopbaan, die ooit is begonnen bij een stedenbouwkundig bureau, leiden door haar belangstelling voor het bestuur en beheer van duurzame stedelijke ontwikkeling. In 2009 verdedigde ze haar proefschrift “Greening Governance: an Evolutionary Approach to Policy Making for a Sustainable Built Environment” aan de TU Delft.

Recent Architectuur Nieuws

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

(19-01-2016) - Broers Rietveld lid van Akademie van Kunsten

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook