> > Rijkssubsidie voor samenwerking TU Delft, RCE en TNO

Rijkssubsidie voor samenwerking TU Delft, RCE en TNO

04-09-2015 - De TU Delft, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en TNO zijn een programmatische samenwerking aangegaan om de kennis over behoud en restauratie van monumenten te stroomlijnen.

Dankzij de samenwerking MonumentenKennis dringt kennis over ‘jonge’ monumenten beter door tot de praktijk. Het Ministerie van OCW ondersteunt het initiatief met een subsidie van 550.000,- euro.

Nederland besteedt jaarlijks miljoenen aan onderhoud en restauratie van zijn monumentenbestand, maar daarbij gaat het soms mis door technisch onbegrip. “Dat is zonde, want door bundeling van bestaande en nieuwe kennis is dat te voorkomen. We hebben daarom bestaande netwerken aan elkaar geklonken”, zegt Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). “Los van elkaar hebben partijen onvoldoende kritische massa.” Hoofddoelstelling van de samenwerking MonumentenKennis is het beschikbaar maken van nieuwe en bestaande kennis over bouwmaterialen in monumenten. Het samenwerkingsverband is aangegaan voor de periode 2015-2018.

Dit jaar al komt een speciale natuursteendatabase beschikbaar. Daarop kunnen onderzoekers, restauratiearchitecten en aannemers de referentiecollecties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de faculteit Bouwkunde van de TU Delft raadplegen. De website fungeert tevens als hulpmiddel bij het bepalen van geschikte restauratiemethodes en het maken van een inschatting van de restlevensduur van aanwezig natuursteen. De website krijgt een laagdrempelig karakter, iedereen die werkt met monumenten moet er wat aan hebben.

In het kader van de samenwerking doet TNO dit jaar ook experimenteel onderzoek naar degradatie van tufsteen. Laboratoriumproeven moeten uitwijzen waarom sommige monumentale tufsteendelen wel en andere niet aangetast raken. “Als je het probleem kunt doorgronden, kun je verkeerde keuzes voorkomen en kun je miljoenen besparen”, stelt Rob van Hees, TNO-onderzoeker en hoogleraar Conserveringstechnieken van Gebouwen aan de TU Delft. Het scheelt nogal of monumentaal tufsteen compleet moet worden vervangen of dat aantasting gericht kan worden aangepakt. Ook aanpak van veel voorkomende zoutschades zal minder vaak mis gaan als de beschikbare kennis effectiever wordt verspreid.

In de jaren na 2015 ligt de nadruk op eigentijdse bouwmaterialen, gebruikt in moderne monumenten uit de periode na 1850. Daarbij gaat het om de oorspronkelijke materialen en in het verleden gebruikte conservatiematerialen (steenreparatiemortels en materialen voor oppervlaktebehandelingen). De ‘schadeatlas’ die het kenniscentrum MonumentenKennis ontwikkelt, geeft een beeld van gebruik, verwerking en aantasting en doet suggesties voor conservering of vervanging.

Behalve via een database vindt kennisverspreiding plaats door middel van een symposium. Het jaarlijkse Instandhoudingssymposium van de RCE staat dit jaar geheel in het teken van MonumentenKennis. Die vindt plaats op 9 december 2015.

Het is de bedoeling dat het kenniscentrum na afloop van de subsidieperiode op eigen benen kan staan. MonumentenKennis zal daarvoor steun zoeken bij marktpartijen.

De drie samenwerkingspartners in het kenniscentrum zijn complementair. De RCE richt zich op het beter laten functioneren van de erfgoedzorg door praktijk, beleid en wetenschap te verbinden. TNO heeft een schat aan kennis over aantastingsprocessen en innovatieve materialen en ontwikkelt het softwaresysteem Monumenten Diagnose & Conserverings Systeem (MDCS). De leerstoel Conserveringstechnieken van Gebouwen van de TU Delft is belangrijk voor onderzoek en kennisoverdracht aan toekomstige restauratiearchitecten.

Instandhouding van monumenten is een van de taken van het ministerie van OCW. De jaarlijkse Rijkssubsidie voor het onderhoud van monumenten bedraagt bijna 45 miljoen euro. Vanuit provinciale budgetten komt daar voor restauraties jaarlijks nog eens zo’n 20 miljoen euro bij.

Recent Architectuur Nieuws

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

(19-01-2016) - Broers Rietveld lid van Akademie van Kunsten

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook