> > Kort geding aanbesteding Stadskantoor en Station Delft

Kort geding aanbesteding Stadskantoor en Station Delft

16-11-2006 - Het Rotterdamse architectenbureau Kraaijvanger Urbis tekent bezwaar aan tegen het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Delft naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure voor het nieuw stadskantoor en station. Volgens het architectenbureau heeft de gemeente bij deze procedure de regels die zij zelf heeft gesteld overtreden. Het kort geding dient 13 december bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag.

Door het ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Delft is een aanbesteding georganiseerd voor het selecteren van een architect voor het ontwerp van het nieuw stadskantoor en de stationshal. Aan deze aanbesteding hebben vier architectenbureaus (Dirk Jan Postel van Kraaijvanger Urbis, Mecanoo, Rudy Uytenhaak en Soeters van Eldonk Ponec) deelgenomen die alle een ontwerp hebben ingediend. Deze ontwerpen zijn door de gemeente in een raadpleging via internet aan de bevolking voorgelegd. Tegelijkertijd zijn deze ontwerpen door een door de gemeente ingestelde commissie beoordeeld. De voorlopige uitkomst van deze beoordeling is dat twee architecten, Soeters en Uytenhaak, hun ontwerp verder mogen uitwerken.

Voor het verloop van de aanbestedingsprocedure heeft de gemeente regels gesteld die een objectief en eerlijk verloop van de aanbestedingsprocedure zouden moeten garanderen. Volgens Kraaijvanger Urbis heeft de gemeente haar eigen regels niet onverkort en ondubbelzinnig toegepast en is tevens onduidelijk op welke wijze de beoordeling tot stand is gekomen. Het architectenbureau zegt dat niet volgens de eerder gestelde regels is beoordeeld, waardoor er geen sprake meer is van een eerlijke wedstrijd.

Om die reden heeft het bureau een kort geding aanhangig gemaakt tegen de voorlopige uitkomst van de aanbestedingsprocedure. Hierin vordert zij dat de architectenselectie alsnog op een eerlijke en juiste wijze zal plaatsvinden. Het proces van een Europese aanbesteding vraagt een grote inspanning en investering van alle deelnemende bureaus. Het hoofdmotief van het kort geding is dat er zorgvuldig met deze investering en het aan het ontwerp gekoppelde auteurschap wordt omgegaan. Naast Kraaijvanger Urbis hebben inmiddels ook Soeters van Eldonk Ponec en Mecanoo architecten bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken.

Recent Architectuur Nieuws

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

(19-01-2016) - Broers Rietveld lid van Akademie van Kunsten

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook