> > > Traditionalisme

Traditionalisme

Deze stroming, die ook wel Delftse School wordt genoemd, wil de traditionele (plattelands)architectuur behouden. Belangrijke kenmerken zijn het gebruik van baksteen en hellende daken.

De stroming was invloedrijk door de Delftse hoogleraar Granpré Molière (1924 - 1953) en Rijksbouwmeester Friedhoff (1946 - 1958). De eerste drukte zijn stempel op het onderwijs aan de Hogeschool in Delft. In deze periode waren in de bibliotheek van de opleiding bijvoorbeeld nauwelijks boeken over moderne architectuur te vinden.¹ Friedhoff ontwierp in Den Haag een reeks ministeries in traditionele baksteenarchitectuur. Het in 1929 opgerichte (Rooms) Katholiek Bouwblad was een belangrijk tijdschrift voor de traditionele stroming.

De traditionele architectuur in Scandinavië van Ragnar Östberg (1866-1945) en Asplund gold voor enkele architecten als voorbeeld. Inspiratiebron was onder meer het bakstenen stadhuis in Stockholm van Östberg met zijn kenmerkende toren (1911-1923).

Er zijn vooral woningen, kerkgebouwen en stadhuizen in deze stijl gerealiseerd. Voorbeelden zijn diverse tuindorpen en de nieuwe plaatsen in de Wieringermeerpolder en de Noordoostpolder. In de wederopbouwperiode worden onder andere kernen van de plaatsen Middelburg en Wageningen gereconstrueerd.

¹ zie Wim Ramselaar pp. 93-94 in Jan de Jong, pionier van het plastische getal, Architext, 2013

Architecten: Johannes Fake Berghoef (1903 - 1994); Gijsbert Friedhoff (1892 - 1970); Marinus Jan Granpré Molière (1883 - 1972); Alexander Jacobus Kropholler (1881 - 1973); Ad van der Steur (1893 - 1953); Pieter Verhagen (1882 - 1950);

Referentieprojecten

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook