Rekenkamer: onduidelijke besparing huisvesting Rijk

Volgende
Ministerie van OCW een van de gebouwen die het Rijk verlaat
thumbnail 1 van 1

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook