> > Stagg presenteert onderzoek helende principes zorggebouwen

Stagg presenteert onderzoek helende principes zorggebouwen

13-05-2009 - Op 4 juni 2009 presenteert de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg tijdens een symposium de publicatie Healing environment. Anders bouwen voor betere zorg.

De invloed van gebouwen op de gezondheid van mensen is al lang bekend. In de woningbouw en in de stadsontwikkeling wordt al decennia lang rekening gehouden met dit inzicht. Maar kunnen zorggebouwen bijdragen aan de genezing van patiënten of het functioneren van cliënten in zorginstellingen ondersteunen? Heeft de ambiance van ziekenhuizen en verpleeghuizen invloed op het welzijn van zorgconsumenten? Kan die invloed worden ingezet om herstel te bevorderen? Kunnen architectonische ingrepen leiden tot kostenreductie door beperking van ligduur? Wat weten we over deze fenomenen en wat betekent dat voor het architectonisch ontwerp?

Om antwoorden te vinden op deze vragen heeft de Stagg in samenwerking met TNO Centrum Zorg en Bouw een onderzoek verricht. Doel was te onderbouwen dat ruimtelijke kwaliteit een belangrijke bijdrage kan leveren aan de gezondheid en aan het welbevinden van patiënten en cliënten in zorginstellingen. De resultaten zijn bijeengebracht in de publicatie Healing environment. Anders bouwen voor betere zorg.

De publicatie wil bijdragen aan de discussie over de "helende" principes van gebouwen en architecten en initiatiefnemers van zorggebouwen informeren en inspireren. Het boek bevat bijdragen van de onderzoekers Cor Wagenaar, Noor Mens en Karin Dijkstra en de uitkomsten van ontwerpend onderzoek door architecten en studenten. Twee van de ontwerpen zijn met behulp van een computersimulatie getest.

Tijdens het congres presenteert het Innovatieplatform Architecture in Health het boek Alle ontwerpers gebruiken onderzoek; Evidence-based Design. Dit boek vormt de neerslag van een masterclass waarin architecten en specialisten uit andere disciplines zochten naar innovatieve oplossingen voor intensive care-afdelingen op basis van de principes van Evidence-Based Design. Het symposium richt zich op betrokkenen bij het ontwikkelen van zorginstellingen zoals directie en management, beleidsmakers bij overheid en zorginstellingen, woningbouwverenigingen, ziektekostenverzekeraars, architecten, interieurarchitecten, onderzoekers en adviseurs. Het symposium wordt gehouden op donderdagmiddag 4 juni 2009 van 13.30 tot 17.15 uur. Locatie is Burgers' Zoo, Antoon van Hooffplein 1 te Arnhem.

De Stagg is een studiestichting onder auspiciën van de Bond Nederlandse Architecten (BNA). Binnen de Stagg bundelen ontwerpers met een bijzondere interesse in de architectuur van gezondheidszorggebouwen hun kennis en ervaring.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2022 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook