> > Bouwwerk: Bedrijfsgebouw Haans

Bedrijfsgebouw Haans

Locatie:

Mina Krusemanweg 1, De Katsbogten, Tilburg

Coördinaten:

51°32'9'' N, 5°2'44' O

Architect(en):

Jo Coenen

Architectenbureau('s):

Jo Coenen & Co Architects

Start ontwerp - Oplevering:

1989 - 1993

Opdrachtgever:

Handelsmij J.C.J. Haans

Constructeur:

Advies- en Ingenieursburo Van de Laar

Hoofdaannemer:

Heerkens van Bavel

Literatuur:

Architectuur in Nederland - Jaarboek 1992-93

Op een bedrijfsterrein langs een snelweg is dit bedrijfspand voor importeur in kunst- en gebruiksvoorwerpen Haans gerealiseerd. Net als Coenens ontwerp voor het Nederlands Architectuurinstituut bestaat het gebouw voor Haans uit een compositie van volumes rond een vijver.

In een volume met vijf verdiepingen zijn de kantoorruimten ondergebracht. De gevels bestaan uit vliesgevels, wit stucwerk en een, door een regelmatig patroon ramen, geperforeerde betongevel als in Van Velsens bibliotheek te Zeewolde. Rode ronde stalen kolommen voor de gevel dragen een zwart uitkragend dak. De kantoren hebben een entree op de eerste verdieping, die bereikbaar is via een hellingbaan langs de laagbouw. Hier zijn kantine, conferentieruimte, terras en showroom ondergebracht.

Coenen ontwierp ook vijf uitwaaierende opslagloodsen aan de noordzijde van het complex. Deze zijn niet gerealiseerd.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook