Home > Gids > Architectuurstromingen

Stromingen

Architectuur.ORG presenteert op deze pagina's de voor Nederland relevante architectuurstromingen vanaf het begin van de vorige eeuw tot heden. In het woordenboek wordt een stroming omschreven als een "Begrip uit de cultuurgeschiedenis ter aanduiding van een periode of een in die periode overheersend stelsel van normen of opvattingen." Voor architectuurstromingen zijn overeenkomsten op het gebied van architectuurtheorie, de gebouwen (qua materiaalgebruik, vorm, ruimtelijke ordening) en/of organisatie van de architecten zelf (zie bijvoorbeeld kunstenaarsgroep De Stijl) bepalend. Op deze pagina's worden per stroming de belangrijkste kenmerken, overzichten van relevante architecten(bureaus), bouwwerken en literatuur gegeven.

Overzicht architectuurstromingen vanaf 1900 tot heden (samenstelling Bart van Hoek)
naam stroming bloeiperiode verspreiding belangrijke vormkenmerk(en) materiaal gebouwtype
stedenbouw
architectuur
interieur
kunst
theorievorming
innovatie
Rationalisme 1900 - 1920 landelijk sober baksteen
De Amsterdamse School 1910 - 1935 landelijk expressionistisch baksteen woningbouw
De Stijl 1917 - 1931 landelijk kubistisch
De Nieuwe Haagse School 1920 - 1935 regionaal kubistisch baksteen
Functionalisme 1920 - 1974 globaal transparantie beton, glas
Traditionalisme 1930 - 1955 landelijk traditioneel baksteen kerken
De Bossche School 1945 - 1980 regionaal sober baksteen kerken
Structuralisme 1959 - 1990 globaal kleine schakelbare eenheden beton
Organisch Bouwen 1925 - 2000 Europees expressionistisch baksteen scholen
High Tech 1970 - 1990 globaal transparantie staal industrie
Neorationalisme 1975 - 1990 Europees sober beton woningbouw
Postmodernisme 1980 - 2000 globaal modern klassiek musea; kantoren
Deconstructivisme 1988 - 2000 globaal fragmentatie divers musea
Neomodernisme 1980 - 2000 landelijk citaten uit het modernisme divers woningbouw
Supermodernisme 1995 - heden globaal transparantie staal, glas luchthavens
Neotraditionalisme 1995 - heden landelijk traditioneel baksteen woningbouw

In "A Hundred Years of Dutch Architecture" onderscheiden Leen van Duin en Umberto Barbieri vijf hoofdstromingen: het Traditionalisme, Expressionisme, Functionalisme, Rationalisme en Postmodernisme. Hier is echter gekozen voor een verfijnder overzicht, zodat er eeenvoudiger kan worden verwezen naar specifieke gebouwen in de architectuurgids. Vier van de vijf hoofdstromingen van Van Duin / Barbieri (Traditionalisme, Functionalisme, Rationalisme en Postmodernisme). Daarnaast zijn ook stromingen als het Structuralisme en Neorationalisme, opgenomen en is het Expressionisme in het overzicht onder andere vertegenwordigd door de Amsterdamse School.

Sommige stromingen zijn duidelijk te vinden in een bepaalde regio, zoals de Bossche School in katholiek zuidelijk Nederland. Anderen zijn weer typisch Nederlands zoals het Structuralisme van architecten als Aldo van Eyck en Herman Hertzberger of hebben een duidelijk internationaal karakter zoals het Functionalisme / Modernisme.

Aan elkaar verwant zijn de vooruitstrevende, vernieuwende stromingen als Functionalisme (of Het Nieuwe Bouwen, modernisme en International Style), De Stijl, High Tech en het Supermodernisme en het behoudende Traditionalisme met het Neotraditionalisme. In een groot aantal Nederlandse stromingen is het gebruik van baksteen een belangrijk kenmerk, zie bijvoorbeeld het Rationalisme, de Amsterdamse School, het Traditionalisme, de Bossche School en het Neotraditionalisme.

De begrippen als shake hands architectuur en brutalisme worden hier niet behandeld, omdat ze nauwelijks een architectuurstroming kunnen worden genoemd en deels overlappen met de stromingen in het overzicht hierboven. De term shake hands architectuur wordt gebruikt voor de na-oorlogsearchitectuur die gebruik maakt van elementen uit zowel het traditionalisme en modernisme. Brutalisme staat voor gebouwen van ruw afgewerkt beton, waarin vaak de afdruk van de houten bekistingsplaten zichtbaar is. Deze materiaalafwerking werd toegepast in het functionalisme / modernisme, expressionisme, organisch bouwen en het structuralisme.

Om de pagina's overzichtelijk te houden én het onderscheid tussen de stromingen te verduidelijken worden alleen de zuivere voorbeelden uit de architectuurgids getoond. Het werk van architecten die lastig naar één specifieke stroming zijn in te delen, als bijvoorbeeld Frits Peutz of H.F. Mertens, is weggelaten in deze overzichten. Dus niet elke architect of elk bouwwerk in de gids is via deze pagina's ontsloten. Voor een volledige index ga naar architecten, architectenbureaus, project(typologieën) of plaatsen.

Bart van Hoek Architectuurfotografie

Literatuur

Bouwstijlen in Nederland 1040-1940
Roland Blijdenstijn, Ronald Stenvert - SUN - 20000
A Hundred Years of Dutch Architecture 1901-2000 Trends Highlights
S. Umberto Barbieri & Leen van Duin - SUN - 2010
"Wel of geen stijl" in Architectuur in Nederland - Jaarboek 2009-2010
Kees van der Hoeven - NAi Uitgevers - 2010
"De architect is van zijn voetstuk gestapt" - interview Kees van der Hoeven
Bernard Hulsman - NRC Handelsblad - 13-7-2012
"Double Dutch"
Bernard Hulsman - nai010 - 2013

© Architectuur.ORG - 1999 - 2020 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook