> > Bouwwerk: Velsertunnel

Velsertunnel

Locatie:

Oude Pontweg, Zuid, Velsen

Coördinaten:

52°27'41'' N, 4°39'17'' O

Architect(en):

Dirk Roosenburg

Start ontwerp - Oplevering:

1952 - 1957

Opdrachtgever:

Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken

Hoofdaannemer:

Amsterdamsche Ballast Maatschappij

Bouwkosten:

60 miljoen euro

Literatuur:

De Volkskrant, 6-3-1997; Velser tunnel ingewijd met feest..en chaos, De waarheid, 30-09-1957; Ventilatietorens Velsertunnel open tijdens Open Monumentendag, Beverwijks nieuws, 8-9-2022

Monument:

Rijksmonument

Acht expressieve ventilatietorens markeren zowel de noord- als de zuidtoegang van de Velsertunnel, die onder het Noordzeekanaal ligt. De tunnel zelf is 1664 meter lang en heeft twee tunnelbuizen met ieder twee rijstroken.

De ventilatietorens hebben een bekleding van in totaal 1 miljoen bakstenen in verschillende tinten, waarvan een derde is geglazuurd. De lage torens voeren lucht aan in de tunnel. De hoge torens voeren vuile lucht af. De vorm van de torens verwijst naar de in de regio gelegen bollenvelden, bijnaam van de ventilatietorens is "de hyacinten."

Tegelijk met de realisatie van de oostelijker gelegen Wijkertunnel in 1993 - 1996 werd op de zuidoever de verkeerscentrale van architect Chris Vegter gebouwd.

Sinds 2008 zijn de ventilatieschachten een Rijksmonument.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook