> > Bouwwerk: Tentoonstellingspaviljoen Het Gebouw

Tentoonstellingspaviljoen Het Gebouw

Locatie:

Hogeweide 3b, Leidsche Rijn, Utrecht

Coördinaten:

52°05'35.1"(N), 5°03'55.2"(O)

Architect(en):

Stanley Brown, Bertus Mulder

Start ontwerp - Oplevering:

2004 - 2005

Opdrachtgever:

Bureau Beyond

Constructeur:

Pieters Bouwtechniek

Hoofdaannemer:

Jurriëns Bouw

Bouwkosten:

0,7 miljoen euro

Literatuur:

De Volkskrant, Rob Gollin, 25-8-2005

Dit is het eerste gerealiseerde gebouw van kunstenaar Brown. Het gebouw heeft een kruisvorm, waarbij 2 langwerpige volumes op elkaar zijn geplaatst. De uitkragingen van het bovenste volume zijn meer dan 11 meter. De constructie is een staalskelet. De gevelbekleding zijn gemaakt van grijze trespa panelen en glas. De bouwkundige detaillering als goten, hemelwaterafvoer en dakranden zijn niet zichtbaar vanaf het maaiveld.

Het gehele gebouw is uitgezet op een door Stanley Brown bedacht maatsysteem, dit Stanley Brown voetmaatsysteem (SB-voet) is gebaseerd op de maten van het menselijk lichaam. Eén Stanley Brown-voet is 26 centimeter. De bouwblokken meten 15 bij 15 SB-voet (oorspronkelijk door de kunstenaar 12 bij 12 voorgesteld). Het gebouw is verder uitgezet op een stramien van 5 bij 5 SB-voet, deze maat is zichtbaar in de gevelplaten.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook