> > Bouwwerk: Sint Lambertuskerk

Sint Lambertuskerk

Locatie:

Sint Lambertusplein 16, Centrum, Horst

Coördinaten:

51°27'07.8"N, 6°03'14.5"O

Architect(en):

Alphons Jean Nicolas Boosten

Start ontwerp - Oplevering:

1948 - 1953

Monument:

Rijksmonument

In het ontwerp voor de kerk is een combinatie van traditionele en eigentijdse elementen gebruikt. Het langwerpige kerkgebouw heeft een symmetrische opzet. Er is combinatie van rode baksteen en beton gebruikt. De kerk is toegankelijk via in een patio gelegen pleintje met poorten in beide langsgevels. De betonnen gewelven van de zijbeuken steunen op slanke betonnen zuilen. Het middenschip wordt bekroond door een zadeldak. De lagere bouwdelen hebben platte daken. De 3 torens worden bekroond door koperen daken. De grootste is achthoekig van vorm en staat excentrisch ten opzichte van de kerk tegen de noordgevel op een rechthoekige onderbouw.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook