> > Bouwwerk: Hoofdkantoor Nutsspaarbank

Hoofdkantoor Nutsspaarbank

Locatie:

Riviervismarkt 5, Centrum, Den Haag

Coördinaten:

52° 4'36.09"N, 4°18'24.80"O

Architect(en):

Samuel de Clercq, E. F. Ehnle

Start ontwerp - Oplevering:

1914 - 1922

Opdrachtgever:

Nutsspaarbank

Hoofdaannemer:

NV Nederlandse Aannemings Mij

Bouwkosten:

0,2 miljoen euro

Monument:

Rijksmonument

Dit bakstenen pand kent een vormgeving die teruggrijpt op de Hollandse Renaissance. Het pand verving het neogotische gebouw van de bank uit 1896.

Met de realisatie werd geanticipeerd op de geplande verbreding van de Jan Hendrikstraat. Deze straat werd echter 20 meter breed in plaats van de eerder geplande 16 meter, waardoor het bankgebouw 4 meter uit de rooilijn steekt.

Kenmerkend voor de gevel zijn bakstenen penanten en het gebruik van natuurstenen elementen. De kozijnen zijn geschilderd in geel en groen, de kleuren van de bank. Het pand wordt bekroond op de nok door een ijzeren bord met de naam van de tekst "1818 Hoofdkantoor Nutsspaarbank 1921."

De toren aan de Jan Hendriklaan was bestemd de conciërge van het pand gerealiseerd. Deze werd bij een uitbreiding in de jaren zestig afgebroken. In 2006 is deze gereconstrueerd.

Het Nutshuis is verbouwd tot multifunctioneel kantoorgebouw naar ontwerp van Braaksma & Roos. Hierbij is de monumentale hal vergroot met de verdieping. In de kelder bevonden zich vier kluizen. Een is behouden en in gebruik als filmzaal. De overige ruimte is ingevuld met horeca die grenst aan de achter het pand gelegen Nutstuin.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook