> > Revitalisering park in Colombia van West 8 gestart

Revitalisering park in Colombia van West 8 gestart

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

30-11-2014 - West 8 ontwierp het Rio Cali Park in Cali, de derde stad van Colombia. Het park beoogd een veilig stedelijk domein te zijn met vele verbinding en om de vernieuwing van het stedelijk centrum te katalyseren.

Na vier decennia van stagnatie, geweld en sociale conflicten herwaardeert Colombia’s derde grote stad haar publieke ruimte met een hernieuwde benadering van stedelijke planning en revitalisatie. In de laatste jaren heeft het hernieuwde gestabiliseerde bestuur van Cali geïnvesteerd in stedelijke verbeteringen om zijn publieke domeinen en de vervoerssystemen te moderniseren. In een poging het openbaar stedelijk leven op nieuw te vestigen door het laten herleven van het natuurlijke erfgoed van de stad, de Calirivier en zijn rol in Cali’s sociale stedelijk leven. Cali, ¿Un sueño atravesado por un río? – ‘Een droom doorsneden door een rivier’ is een dergelijk initiatief.

Als één van de snelst groeiende economieën van Colombia is Cali er op gericht om een nieuw epicentrum van de handel te scheppen en een vredige openbaar domein voor het sociale stedelijk leven. Een gevoel dat heeft geleid tot instigatie van het Project Rio Cali Park. Dit project is een opdracht van een groep ondernemers van Cali die de wens hadden om de openbare ruimte in de stad een kwalitatieve verbetering te geven waarin mensen van uit alle fases in het leven bij elkaar kunnen komen. “Het idee was om een groot park van internationale allure te creëren, dat het beste haalt uit de rivier, de groene zones, de verscheidenheid aan fauna en de bestaande boombeplanting”, legde Claudia Palacios Richardson, projectmanager van de opdrachtgever uit.

In deze samenleving, die wordt gedomineerd door de auto, komt in het nieuwe stedelijk ontwerpplan van West 8 en de gemeente van Cali de prioriteit te liggen bij voetgangers en fietsers. Het plan geeft de belangrijke toegang tot de nieuwe openbaar vervoersaansluitingen en voorziet in veilige en aangename doorgangen voor fietsers en wandelingen door de razendsnel uitbreidende stad. Tegelijkertijd probeert het plan naast creëren van een nieuw infrastructureel netwerk te voorzien in een vreedzame openbare ruimte, waarin er plekken komen waar de mensen van Cali elkaar dagelijks kunnen ontmoeten en genieten. In een verder gestabiliseerde stedelijke omgeving kan het dagelijks leven van de mensen zich weer op straat afspelen, het sociale stedelijk leven kan worden teruggepakt en dit zal naar verwachting Cali’s stedelijke identiteit geleidelijk versterken op een verdere constructieve wijze.

Problemen met ontbossing in het bovenste stroomgebied van de rivier, vergevorderde vervuiling en veiligheidsproblemen zijn zaken waarmee Cali jarenlang heeft gekampt. Het ontwerp van West 8 zal Rio Cali opnieuw verbinden met de rivierlandschap waar de natuurlijke rijkdommen en het erfgoed van de omgeving van de Cauca Vallei worden gekoesterd. Het wordt getransformeerd van een onderbenutte en overwoekerde stedelijke groene ruimte in een hersteld ecologisch landschap en in een stedelijk knooppunt voor de stad. Met het aanpakken van de milieuproblemen maakt de stad ruimte voor een stedelijke transformatie op grote schaal, waar de mensen al decennialang in hun gekwelde Colombiaanse stedelijk leven naar verlangd hebben.

Deze week heeft het ministerie van Infrastructuur en Stadsontwikkeling van Cali het startschot gegeven voor de aanbestedingsprocedure voor de bouw van de eerste fase van het Rio Cali Park die volgens de planning in september 2015 zal moeten worden opgeleverd. De eerste fase van de bouw is gepland voor januari 2015. Het eerste deel van het park dat zal worden ontwikkeld, strekt zich uit van de 15e tot de 25th Street. De nieuwe fietspaden zal uiteindelijk de stad van oost naar west verbinden en daarmee de mensen uit de buitenwijken naar het centrum van de stad brengen. De rivier de ‘Paseo del rio’ volgend, krijgen de voetgangers en fietsers de ruimte om zich veilig te kunnen bewegen langs het autoverkeer.

De bouw van de tweede fase van het project zal naar verwachting beginnen in februari en zal in november 2015 worden afgerond. Fase 2 begint bij 8th Street, tegenover de River Boulevard en bevat het Monument voor Journalisten, de Paseo Bolivar, de oprichting van de Jarden Jorge Isaacs, het plein van de CAM zal worden getransformeerd met weelderig groen en worden voorzien van een café in pianobarstijl.

De lancering van de eerste fase van project Rio Cali is de eerste stap van deze substantiële stedelijke vernieuwing en herstel van de rivier en kondigt luid Cali’s stedelijke metamorfose aan. Dit door de gemeenschap gedragen project zal zich uiteindelijk uitstrekken langs de oevers van de stad tot aan de monding in de Cauca. De toekomstige mobiliteitsbehoeften vervullend en het mensen mogelijk makend de rivier weer te kunnen zien als een belangrijk en vitaal onderdeel van de stad.

Recent Architectuur Nieuws

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

(19-01-2016) - Broers Rietveld lid van Akademie van Kunsten

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook