> > Tentoonstelling "De Grote Projecten" in het NAI

Tentoonstelling "De Grote Projecten" in het NAI

13-02-2002 - De Nederlandse overheid heeft tien Grote Projecten aangewezen die moeten helpen voorkomen dat Nederland een soort Los Angeles wordt. Over de "Grote Projecten" is in het NAi een tentoonstelling te zien.

De tien projecten die werden gelanceerd in de architectuurnota 'Ontwerpen aan Nederland. Architectuurbeleid 2001-2004' zijn: het Rijksmuseum, de Deltametropool, de Zuiderzeelijn, de A12, het individueel opdrachtgeverschap, de bedrijventerreinen, de openbare ruimte in revisie, de nieuwbouw voor de Rijksdiensten Oudheidkundig Bodemonderzoek en Monumentenzorg, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de reconstructie van de zandgebieden. Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) laat zien hoe het er voor staat met deze Grote Projecten die zijn aangewezen als voorbeeld voor de ontwerp- en bouwpraktijk. De tentoonstelling in het NAi bestaat uit tekeningen, maquettes, films en foto's die een beeld geven van de stand van zaken rond de tien Grote Projecten. Daarnaast zullen historische referenties en hedendaagse alternatieven de tien projecten bekritiseren en ondersteunen. Zo zal het plan Pampus van Van den Broek en Bakema uit 1965, als vroege visie op de Deltametropool te zien zijn. Het Stedelijk Dak (uit circa 1965) van Piet Blom toont een bijzonder model voor de openbare ruimte. Schie 2.0, NL Architects en De Nijl Architecten zijn gevraagd om een hedendaags commentaar op drie van de Grote Projecten te geven. Verder zal er werk te zien zijn van de kunstenaars Hans Aarsman en Hans Werlemann, die hun beeld geven van de inrichting van Nederland. DAF architecten verzorgt de inrichting van de tentoonstelling en heeft daarbij de kaart van Nederland als uitgangspunt genomen.

Tijdens de tentoonstelling organiseert het NAi een serie debatten waarin thema's die verbonden zijn met de Grote Projecten aan de orde worden gesteld. In een slotdebat wordt vervolgens ingegaan op het doel en de voortgang van de Projecten.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook