> > Jongerenwoningen van diederendirrix in Den Bosch

Jongerenwoningen van diederendirrix in Den Bosch

02-11-2009 - Op 22 oktober hebben 16 jonge mensen de sleutel van hun nieuwe huurwoning aan de Jacob van de Veldestraat in ‘s-Hertogenbosch ontvangen. Totaal worden er 48 woningen gebouwd, speciaal ontwikkeld voor jongeren t/m 22 jaar. Hiermee heeft deze leeftijdsgroep in ‘s-Hertogenbosch voor het eerst de keuzemogelijkheid om een specifiek voor hen bestemde zelfstandige woning te gaan bewonen.

diederendirrix heeft in samenwerking met Huybregts Systeembouw, in opdracht van Brabant Wonen, de jongerenwoning als bouwconcept uitgewerkt. Het idee achter dit concept is om rug aan rug woningen voor de doelgroep jongeren te ontwikkelen welke inpasbaar zijn in een binnenstedelijke omgeving met weinig bouwruimte. Doordat de uiterlijke verschijningsvorm flexibel is ontworpen en voor meerdere uitvoeringsvarianten is opgezet, is dit concept eenvoudig in te passen in de directe omgeving. De grootte van de wooneenheden en het gebouw zijn flexibel waardoor ook op de gewenste schaalgrootte kan worden ingespeeld. Vanuit een draaiboekprincipe kunnen eenvoudig projecten op bijvoorbeeld krappe of lastige bouwlocaties worden gerealiseerd met een zeer korte bouwtijd. In de Jacob van de Veldestraat is het concept toegepast. In totaal zullen er in de omgeving 6 prefab bouwblokken met ieder 8 wooneenheden in een binnenstedelijke woonwijk worden gerealiseerd. Het betreffen huurwoningen waarbij de drempel laag wordt gehouden door een aantrekkelijke prijsstelling en uitdagende architectuur. Doordat het gebouw efficiënt is uitgedacht is de kostprijs laag. Een bijkomend voordeel is dat er differentiatie in de wijk ontstaat in bebouwing en ook in de bewonersgroepen. Het geeft het gebied een nieuwe positieve impuls. Dit concept is eveneens geschikt om toe te passen voor andere doelgroepen, te denken valt aan een versie waarbij zorgfuncties worden geïntegreerd.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook