> > Nijmegen selecteert architecten Waalbruggen

Nijmegen selecteert architecten Waalbruggen

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

10-06-2011 - Zwarts & Jansma Architecten, Poulissen-Ney en NEXT architects zijn geselecteerd om bruggen te ontwerpen over de Waal bij Nijmegen. De bruggen zijn nodig, omdat de dijk ten noorden van Nijmegen, bij Lent, wordt verlegd.

De bruggen maken de verbinding van het geplande eiland in de Waal naar de Nijmeegse noordoever. Na de zomer worden de eerste schetsen verwacht.

Zwarts & Jansma Architecten gaan de verlening van de Waalbrug ontwerpen. De Waalbrug uit 1936 wordt verlengd met een nieuwe brug die de nevengeul van de Waal overspant.

Tussen de Waalbrug en de spoorbrug komt een brug vanaf de kade op de noordoever van de nevengeul naar het eiland Veur-Lent. Deze ‘Promenadebrug’ is de hoofdtoegang naar het eiland voor zowel wandelaars, fietsers als autoverkeer en wordt ontworpen door Poulissen-Ney. Architect Chris Poulissen en constructeur Laurent Ney ontwierpen eerder voor Nijmegen de nieuwe stadsbrug De Oversteek, die op dit moment in aanbouw is.

NEXT architects gaat de Citadelbrug ontwerpen. De Citadelbrug komt te liggen tussen de spoorbrug en de nieuwe stadsbrug De Oversteek. De brug is bedoeld voor fietsers en voetgangers die vanaf de Oosterhoutse dijk de nevengeul willen oversteken naar het eiland. In het ontwerp van de brug staat de beleving van het rivierpark centraal.

De ontwerpers zijn in opdracht van de gemeente geselecteerd door een commissie onder leiding van Jan Brouwer. Hij is voormalig rijksadviseur voor de infrastructuur en in Nijmegen nauw betrokken bij zowel de bouw van nieuwe stadsbrug als bij de planvorming voor de dijkverlegging. De commissie bewaakt de kwaliteit en uitvoerbaarheid van de bruggen, de samenhang tussen de brugontwerpen en met het gebied.

Na de zomer besluit de gemeente of de schetsontwerpen voldoen om ze mee te nemen in de aanbesteding van de uitvoering van het dijkverleggingsproject. De aannemer zal het project in samenwerking met de architecten vervolgens als onderdeel van het totale project uitwerken tot een definitief ontwerp.

De planning is dat in 2016 de dijkverlegging, de nevengeul en de bruggen zijn voltooid.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook