> > Stadskantoor en bioscoop door BOLLES+WILSON

Stadskantoor en bioscoop door BOLLES+WILSON

31-01-2012 - Het door BOLLES+WILSON ontworpen Raakspoort in Haarlem is voltooid. Het complex bestaat uit een stadskantoor en bioscoop.

De totstandkoming van Raakspoort kent een lange geschiedenis. Van de eerste schets voor dit binnenstedelijke complex tot de uiteindelijke realisatie duurde meer dan tien jaar. In die tijd wijzigde het programma ingrijpend. Aanvankelijk zou er een casino in het gebouw komen. Deze is later geschrapt en vervangen door het stadskantoor. Het project van BOLLES+WILSON maakt onderdeel uit van een masterplan van Donald Lambert (Kraaijvanger Urbis) met ontwerpen van Claus en Kaan, Jo Crepain en Kraaijvanger Urbis.

Raakspoort heeft een 18.500 m² tellend programma bestaande uit een bioscoop met zeven zalen en het stadskantoor met publieksbalie. Henk Döll, architect van het niet-gerealiseerde stadskantoor in Haarlem, ontwierp het interieur.

De gevel van het gebouw, dat bestaat uit verschillende vlakken roodbruin metselwerk, sluit goed aan op de naastgelegen historische bebouwing. Enkele elementen uit de voormalige bebouwing op de Raaks-locatie werden gerestaureerd en vervolgens geïntegreerd in het nieuwe blok.

Raakspoort haalt een score van 8 op de GPR-classificatie voor duurzaamheid van publieke gebouwen. De totale bouwkosten van het project bedragen 18,3 miljoen euro.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook