> > Recensie: Stadscahiers 2008/2009

Recensie: Stadscahiers 2008/2009

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

12-01-2009 - Sinds 2007 verschijnt Stadscahiers. De cahiers worden uitgegeven door Sun Trancity in samenwerking met kenniscentrum stedelijke vernieuwing KEI en Stichting Architecten Onderzoek Wonen en Woonomgeving STAWON.

De cover en enkele pagina's uit het besproken boek.

De Stadscahiers gaan over de herontwikkeling van de na-oorlogse woonwijken als Den Haag Zuidwest, het Rotterdamse Hoogvliet en Pendrecht, de Westelijke Tuinsteden en de Bijlmer bij Amsterdam en Corpus den Hoorn en Paddepoel in Groningen.

Problemen waar deze na-oorlogse wijken mee te maken hebben zijn de eenzijdige bevolkingssamenstelling en de inrichting van de grote onbeheerbare openbare ruimte. De tekst "Minder meters, meer verschil" van Jandirk Hoekstra en Harm Veenenbos gaat over de problematiek van deze buitenruimte. Zij houden een pleidooi voor de collectieve buitenruimte als te koesteren kwaliteit in deze wijken. In veel nieuwbouwplannen in deze wijken verdwijnt de oorspronkelijk open structuur en wordt deze vervangen door een meer gesloten opzet. Er wordt zo meer collectieve of private ruimte gerealiseerd. Ook de tekst van Talja Blokland gaat over de publieke ruimte. In "Het belang van de straat in de na-oorlogse stad" wordt geconstateerd dat in sommige nieuwbouwplannen het leefgebied wordt afgekeerd van de straat.

Ruud Brouwers' tekst "Nieuw Realisme: de macht van de ongenuanceerde opdrachtgever" is een vervolg op zijn tekst uit 2007 in Stadscahiers. Dit Nieuw Realisme gaat over de steeds kleinere rol van de architect in het bouwproces. Tot slot besluit Matthijs Bouw van One Architecture in "Maatschappij in vorm" met praktijkvoorbeelden als School-Buurt-Buurtschool voor Amsterdamse basisscholen toont aan hoe er door een actieve houding van de architect kwaliteit kan worden teruggewonnen.

Naast de vier essays bevat Stadscahiers 2008/2009 16 voorbeeldprojecten. De projecten, zoals bijvoorbeeld de Rokade in Groningen (Arons & Gelauff), de Vermeertoren in Delft (Geurst & Schulze) en de Drie Bouwmeesters in Amsterdam-West (Venhoeven CS) worden uitgebreid besproken, er worden zo'n 8 pagina's aan een project besteed.

Informatie: Stadscahiers / essays: Jandirk Hoekstra, Harm Veenenbos, Ruud Brouwers, Talja Blokland en Matthijs Bouw / Uitgever: Boom Sun / ISBN 978-90-85066-52-1 / prijs 49,50 euro / jaarabonement 85,00 euro.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook