> > Nederlanders winnen prijsvraag te Reykjavik

Nederlanders winnen prijsvraag te Reykjavik

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

28-01-2014 - De Nederlandse bureaus jvantspijker en Felixx hebben de eerste prijs in de prijsvraag voor de herontwikkeling van een industrieel havengebied in Reykjavik gewonnen.

De plannen voor Vogabyggð omvatten een gebied van 110.000 vierkante meter met diverse voorzieningen, waaronder vierhonderd woningen. Het plangebied ligt ingeklemd tussen een haven- en overslag gebied, een woonwijk en een grootschalig natuurgebied. De prijsvraag is uitgeschreven als onderdeel van een nieuwe toekomstvisie door de gemeente Reykjavik, waarin sterk op herontwikkeling, verdichting en duurzaamheid wordt ingezet.

Het winnend ontwerpteam wordt aangevoerd door de van oorsprong IJslandse stedenbouwkundige Orri Steinarsson. Jvanstpijker is verantwoordelijk voor de stedenbouw en architectuur, Felixx voor het landschapsontwerp.

Het ontwerp profileert zich als community aan zee, waarbij het maken van lokale identiteit centraal staat. De opgave is daarom vanuit de stedenbouwkundige visie van "stad maken" benaderd, met een focus op goede connectiviteit, straten, integrale parkeeroplossingen, diversiteit en ecologie. Bestaande bebouwing wordt zorgvuldig ingezet als identiteitsdrager, het bestaande stratenpatroon wordt omgevormd tot een stedelijk weefsel dat ruimte maakt voor het centrale plein aan het water als nieuwe "place to be".

De gemeente Reykjavik en ontwikkelaar Hömlur, de opdrachtgevers voor het plan, willen de plannen zo snel mogelijk verder uit werken, met als inzet om begin 2015 met de uitvoering te starten. De komende periode zullen de ontwerpers en opdrachtgevers samen vervolg stappen in het ontwikkelingstraject bespreken.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2022 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook