> > Consortia voor Spuikwartier geselecteerd

Consortia voor Spuikwartier geselecteerd

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

31-12-2014 - 3 consortia dingen mee naar de opdracht voor het Spuikwartier in Den Haag.

De 3 consortia Heijmans; BAM met Ballast Nedam; Boele & Van Eesteren met Visser & Smit zijn nog in de race om het onderwijs en cultuurcomplex in het Spuikwartier te mogen bouwen. Dit heeft de selectiecommissie bepaald aan de hand van de gestelde criteria. De consortia zorgen ook voor het ontwerp en onderhoud van het gebouw. Voor het ontwerp van het gebouw zijn respectievelijk Felix Claus en Dick van Wageningen, OMA (Rem Koolhaas) en Herman Hertzberger met Jo Coenen gevraagd.

Onder marktpartijen is grote belangstelling voor de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling Spuikwartier. Zeven consortia hebben zich aangemeld. Een selectiecommissie heeft bekeken welke 3 consortia het meest voldoen aan de gestelde criteria. Dit is onder meer gedaan aan de hand van eerder uitgevoerde opdrachten die de kandidaten onder de aandacht brachten. Daarbij is gekeken in welke mate de omvang, complexiteit, multifunctionaliteit en duurzaamheid van die projecten overeenkwamen of aansloten bij de realisatie van het onderwijs en cultuurgebouw (OCC). De drie uitverkoren consortia scoorden de meeste punten.

De eerste plannen voor een nieuw cultuurgebouw met het Nederlands Danstheater, Het Residentie Orkest en Koninklijke Conservatorium dateren uit 2007. De gemeente ging uit van sloop van de cultuurgebouwen aan het Spui. Na een stedenbouwkundige studie van OMA werd een internationale prijsvraag georganiseerd, die in 2010 door Neutelings Riedijk werd gewonnen. Dit Spuiforum stuitte op veel weerstand, onder meer omdat de gemeente veel moest bezuinigen. Neutelings Riedijk ontwikkelde op initiatief van actiegroep Dooievaar een renovatievariant. Na de gemeenteraadsverkiezingen werd door de nieuwe gemeenteraad besloten een nieuw plan voor het cultuurgebouw aan het Spui te ontwikkelen.

Vanaf januari starten de 3 geselecteerde consortia in een concurrentie gerichte dialoog met het ontwerpen van een OCC als onderdeel van een gebiedsvisie. In augustus 2015 wordt aan de hand van diverse gunningscriteria door deskundigen beoordeeld welk consortium dit het best heeft gedaan en de opdracht krijgt. Het is de bedoeling dat de bouw in 2016 begint en dat het complex in 2019 wordt opgeleverd.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook