> > Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen

Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen

19-12-2015 - De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 voor aardbevingsbestendig bouwen is gepubliceerd. Met deze NPR kunnen partijen bestaande en nieuwe gebouwen robuuster maken tegen aardbevingen, in het als gevolg van gaswinningen aardbevingsgevoelige gebied.

Als gevolg van gaswinning in het Groningenveld zijn er aardbevingen ontstaan. Op verzoek van de minister van Economische Zaken (EZ) is er een richtlijn opgesteld om gebouwen (nieuwbouw en bestaande bouw) robuuster te maken tegen aardbevingsbelastingen. Gevaarlijke situaties (instortingen) moeten daarmee worden voorkomen. NPR 9998 is opgesteld onder auspiciën van de NEN-normcommissie ‘Technische Grondslagen voor Bouwconstructies’.

NPR 9998 is bedoeld voor het maken van constructieve berekeningen en sluit aan op de Europese normenreeks Eurocode 8 voor aardbevingsbestendig bouwen. Met de NPR kunnen bestaande gebouwen worden beoordeeld op constructieve veiligheidsaspecten tijdens een aardbeving. Ook is de NPR te gebruiken voor verbouw en nieuwbouw van gebouwen (al dan niet volgend uit de beoordeling van een bestaand gebouw).

© Architectuur.ORG - 1999 - 2022 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook