> > Recensie: Boek 50 jaar Van Mourik Vermeulen

Recensie: Boek 50 jaar Van Mourik Vermeulen

01-06-2005 - Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het Haagsche architectenbureau Van Mourik Vermeulen is een boek verschenen. Hieronder een recensie.

Het boek bestaat uit 3 delen. Na een introductie volgen twee teksten over het architectenbureau: Het ontdekken van de opgave en 50 jaar teamwerk. In deze teksten worden het karakter van het werk en de historie van het bureau beschreven. Voorts worden 14 projecten, voornamelijk uit de laatste 10 jaar, besproken. Hieronder bevinden zich het Hoofdkantoor van Fortis in Utrecht (1991-1995), kantoorpaviljoens Zuiderhof Amsterdam (1994-2001) en woningbouw Transvaal (2000-2004). Aan het eind volgen allerlei data: een volledig projectenoverzicht, een bibliografie en overzichten van prijzen, nominaties, tentoonstellingen en medewerkers.

Op twee projecten na zijn de geselecteerde gebouwen allemaal uit het laatste decenium. Utiliteitsprojecten als het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (1967-1984) en de Dr. Anton Philipszaal in Den Haag (1984-1987) ontbreken dan ook. Het boek is meer een presentatie van de huidige stand van zaken, dan een monografie, die de representatieve projecten over complete 50 jaar behandelt. Wel komen zowel utiliteitsbouw, woningbouw, interieur en renovatie aan bod. De teksten geven echter wel een beschrijving van het bureau over de volle vijftig jaar.

Het boek heeft 216 pagina's met afbeeldingen in zwart/wit en kleur.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2022 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook