> > Studiereis Fonds BKVB naar Midden- en Oost-Europa

Studiereis Fonds BKVB naar Midden- en Oost-Europa

17-08-2003 - Van 23 april tot 13 mei 2004 organiseert het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB) een studiereis naar landen in Midden- en Oost-Europa.

Voor deze reis kunnen zich zowel architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten aanmelden, als beschouwers, vormgevers en beeldend kunstenaars die een bijdrage leveren aan de inrichting van en de theorievorming over de publieke ruimte.

Doel van de reis is een dieper inzicht te krijgen in het culturele erfgoed van de voormalige socialistische regimes. De reis start in Berlijn en voert onder meer door Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en eindigt in de Oekraïne. De inhoudelijke programmering berust bij een door het Fonds BKVB samengestelde commissie van deskundigen, bestaande uit Wessel de Jonge, Otakar Máçel, Ed Taverne en Cor Wagenaar.

Belangstellenden voor deze studiereis kunnen bij het Fonds BKVB een reisbeurs aanvragen. Aanvraagformulieren zijn vanaf 15 augustus 2003 opvraagbaar en dienen uiterlijk 15 oktober 2003 door het Fonds BKVB ontvangen te zijn. Een adviescommissie selecteert de deelnemers. De studiereis staat open voor een groep van maximaal 20 deelnemers van wie voorafgaand, tijdens en na afloop van de studiereis, grote inzet wordt verwacht om de verworven kennis voor het vakgebied toegankelijk te maken. De deelnemers dienen uitgebreid verslag te doen van hun ervaringen in publicaties, openbare debatten en op de website van het Fonds BKVB.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook