> > Dutch Design Week op Technische Universiteit Eindhoven

Dutch Design Week op Technische Universiteit Eindhoven

13-10-2009 - De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) neemt een belangrijke plaats in tijdens de Dutch Design Week van 17 tot en met 25 oktober in Eindhoven met exposities, workshops en lezingen op. Bezoekers hebben gratis toegang. De faculteit Bouwkunde huisvest gedurende de week vier exposities.

Op de tentoonstelling architecture.ehv zijn de beste afstudeerprojecten van de faculteit Bouwkunde van de TU/e te zien. Niet alleen architectuurprojecten, maar ook ontwerpen en onderzoek vanuit design-systemen, constructief ontwerpen, bouwtechniek, bouwfysica, bouwmanagement en stedenbouw. Bij deze expositie wordt een boek uitgebracht met de tentoongestelde werken en essays van docenten en studenten.

Een overzichtsexpositie van Martien Jansen, afgestudeerd bouwkundige aan de TU/e. Het resultaat van 25 jaar architectuurontwikkeling binnen het adagium Eenvoud is het kenmerk van het ware staat centraal, met werk variërend van stedenbouwkundige structureringsplannen tot interieuropgaven. LAntiderive, de straat als ademend diafragma. Expositie van werk van de fotografen Remon Kappen en Stijn Holdrinet. Doorkruising van Parijs. Telkens is de grens tussen het openbare leven en het privéleven in beeld gebracht.

Ceramics & Architecture, deze expositie is de afsluiting van een vijfjarig project van het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC). De tentoonstelling bestaat uit twee onderdelen: Brick en Combined Residencies. Brick is vooral gefocust op tastbare resultaten. De keramische huid van het gebouw staat centraal en deelnemers hebben zich laten inspireren door het meest vanzelfsprekende bouwmateriaal wat ons land kent: de baksteen. Combined Residencies is meer gericht op het tot stand brengen van een kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines.

De exposities zijn in Vertigo, het Bouwkunde gebouw op het terrein van de TU/e, 17-25 oktober van 8.00 tot 18.00 uur (weekeinde vanaf 11.00 uur).

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook