> > Stedenbouwdebat in Rondeel Deventer

Stedenbouwdebat in Rondeel Deventer

07-12-2009 - Op dinsdagavond 15 december aan staande, om 20.00 uur zullen in Architectuurcentrum Rondeel wethouder Marco Swart en stedenbouwer Jan Nakken antwoord geven op de vraag ‘Hoe bouwt Deventer aan haar stad’.

De debatavond is door Architectuurcentrum Rondeel georganiseerd om het vak van stedenbouw weer eens goed op de kaart te zetten. Volgens het ministerie van VROM is dat ook nodig omdat de hedendaagse stedenbouwpraktijk teveel uit zou gaan van de waan van de dag en daarmee wordt het geheugen van de stad vergeten. Ook zou er volgens VROM te weinig aandacht zijn voor de onderlinge samenhang tussen de stedenbouwkundige projecten. En is het waar dat architecten en landschapsarchitecten in toenemende mate de rol van stedenbouwers overnemen?

Om de stand van zaken over stedenbouw in Nederland beter te kunnen beoordelen, heeft het Stimuleringsfonds voor Architectuur de Nederlandse architectuurcentra gevraagd een quickscan te maken van de lokale en regionale stand van zaken. Het Rondeel heeft deze mogelijkheid aangegrepen om Marco Swart, wethouder van Ruimtelijke Ordening en Jan Nakken, senior adviseur stedenbouw uit te nodigen om aan de hand van enkele projecten in te gaan op de stedenbouwkundige opgaven die in Deventer actueel zijn. Ook zullen zij hun opvattingen over de rol van stedenbouw en die van de stedenbouwer toe te lichten.

Het Rondeel heeft enkele commentatoren uitgenodigd die zullen reageren op de inleidingen van Swart en Nakken. Peter Ghijsen, architect en voorzitter van het bestuur van het Rondeel wordt daarin bijgestaan door landschapsarchitect Andries van den Berg van bureau Bügel Hajema Adviseurs te Amersfoort en door Arie van Loon die projectontwikkelaar is bij NS Vastgoed.

Het debat tussen inleiders en commentatoren en de zaal wordt geleid door Hilde Blank. Zij is stedenbouwer bij het Rotterdamse bureau BVR en zij is sinds 2007 atelierleider van het Atelier Overijssel, een door de provincie opgerichte werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit in Zwolle.

Het debat wordt gehouden in Architectuurcentrum Rondeel, Stromarkt 18c te Deventer, op dinsdag15 december. Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook