> > Expositie over Daan Josee (Kristinsson) in Deventer

Expositie over Daan Josee (Kristinsson) in Deventer

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

19-01-2010 - Rondeel Deventer organiseert een expositie over architect Daan Josee van architectenbureau Kristinsson. Aanleiding is de toekenning van de culturele prijs ‘de Gulden Adelaar’ aan Josee. Het werk van architectenbureau Kristinsson wordt gekenmerkt door enerzijds de aspecten duurzaamheid, energie en milieu en anderzijds door gedurfde, vindingrijke en vooral fraaie en authentieke architectuur.

Etty Hillesum Lyceum te Deventer (2005), een ontwerp van Daan Josee (foto's Rondeel Deventer).

Energiezuinig bouwen, integraal ontwerpen en de uiteenlopende verschijningsvormen van het begrip duurzaam bouwen, hebben in de ruim veertig jaar dat het bureau bestaat, voortdurend een grote rol gespeeld. De vele productinnovaties die oprichter Jón Kristinsson als maatschappelijk betrokken wereldburger ontwikkelde, zijn in talloze door het bureau ontworpen projecten toegepast. En wat tien, twintig jaar geleden door hem werd bedacht, is nu gemeengoed.

Met de komst van Daan Josee in 1987 werd een nieuwe invulling van het begrip duurzaam bouwen geïntroduceerd. Duurzaam bouwen, een blijvend kernbegrip binnen het bureau, kreeg in de jaren negentig een nieuwe betekenis. Naast de vertaling in materialisatie en bouwtechniek, die de levensduur van het ontwerp in gunstige zin moest beïnvloeden om zo een bijdrage te leveren aan een milieubewust omgaan met de ons beschikbare grondstoffen, kreeg het gebruik van het gebouw zelf ook betekenis. In een tijd waarin het dynamische gebruik van een gebouw toeneemt, volstaat een simpele vertaling van het programma van eisen in een aaneenschakeling van vierkante en kubieke meters niet meer. Om te voorkomen dat de functie van een gebouw een te enge vertaling krijgt naar het aanvankelijke programma van eisen, en sloop zo als enige optie overblijft bij een veranderende functie, is volgens Josee naast duurzaam bouwen ook duurzame architectuur nodig. Om dat te bereiken zal volgens hem het ontwerp meer moeten bieden dan alleen de passende jas die gevraagd wordt. De ontwerpen die het bureau in de afgelopen decennia heeft gemaakt, beschikken dan ook over een meerwaarde die voor achtereenvolgende gebruikers betekenis kan hebben en kan houden. De duurzame architectuur maakt van het gebouw een geheugenadres voor veel ervaringen. Duurzame architectuur betekent voor Daan Josee dierbare architectuur. Of dat nu wonen, werken, leren of anderszins is.

De expositie zal een overzicht geven van de door Daan Josee ontworpen gebouwen in Deventer. Daarnaast zullen ook andere ontwerpen van hem getoond worden voor zover die zijn architectuuropvattingen (met name ten aanzien van duurzame architectuur) illustreren.

Op donderdag 11 februari 2010 om 20.00 uur spreekt Daan Josee over zijn ontwerpopvattingen, zijn passies en fascinaties, over duurzaamheid, bouwen met lage-energie en dierbare architectuur. De opening wordt verricht door Jo Coenen. Openingstijden zijn dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur, de toegang is gratis. De tentoonstelling is tot en met 11 april te zien.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook