> > Onderzoek knooppuntontwikkeling Drechtsteden

Onderzoek knooppuntontwikkeling Drechtsteden

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

27-10-2010 - Stichting DE STAD heeft aan zes ontwerpteams de opdracht gegeven om hun planconcept voor één van de acht knopen in de regio Drechtsteden uit te werken. De ontwerpen dienen als inspiratiebron en ijkpunt voor toekomstige plannenmakers, die zich bezig gaan houden met de betreffende locaties. Tevens vormen de ontwerpen een aanzet voor de ontwikkeling van een lange termijn visie op de ontwikkeling van de Drechtsteden.

Biesbosch Centraal Station door team VenhoevenCS / DS Landschapsarchitecten.

De zes ontwerpteams zijn: Tijland (Joep van der Veen Architectuur en Tom Bokkers, MASS), Biesbosch Centraal Station (Venhoeven CS Architecture en DS Landschapsarchitecten), Landschapsknopen, niet bouwen maar groeien (Okra Landschaparchitecten en MAXWAN Architects & Urbanists), Patchwork (Ruimtelab2 Architecten, Jacques Vink en Arjan de Nooijer), Full Circle (Nezu Aymo Architects, Skafte Aymo-Boot en Yukiko Nezu) en Dijk van een Kop (Dingeman Deijs Architect en Delva Landscape Architects).

Stichting DE STAD organiseert met Bureau Drechtsteden en het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) een ontwerpend onderzoek naar de ontwikkelingspotenties van knopen in de Drechtsteden. Aanleiding is de constatering dat er nog te weinig wordt nagedacht over de ontwikkeling van de regio op langere termijn. Naar de overtuiging van stichting DE STAD vormen de Drechtsteden een netwerkstad, die zich vooral binnen de bestaande verstedelijkingscontouren verder zal ontwikkelen.

In het denken over de stad en stedelijke regio’s heeft een omslag plaatsgevonden. In grote steden is al langer geen sprake meer van één centrum, maar van verschillende knooppunten waar vervoersstromen en dus mensen bij elkaar komen. Door die knooppunten verder te ontwikkelen ontstaan nieuwe stedelijke centra met een eigen identiteit en bijzondere kwaliteiten. De kaart van de Drechtsteden toont een fors aantal knopen, die onder te verdelen valt in drie soorten: de binnenstedelijke knoop, de regionale knoop en de buitenknoop.

Voor het ontwerpend onderzoek hangt de geschiktheid van een knoop af van de mate waarin de knoop mogelijkheden biedt voor het vervlechten van functies en vervoersstromen. Een preselectie heeft een shortlist van een achttal potentiële knopen opgeleverd. In totaal 64 ontwerpteams uit het hele land hebben zich laten uitdagen om voor één van deze acht knopen een planconcept te bedenken.

De selectie van de ontwerpteams bestond uit twee rondes. Bij de eerste ronde werden 15 nominaties geselecteerd. Uit de vijftien genomineerde inzendingen zijn zes planconcepten geselecteerd die naar het unanieme oordeel van de commissie gehonoreerd moeten worden met een opdracht het concept uit te werken tot een ontwerp.

Recent Architectuur Nieuws

(19-02-2018) - Prijsuitreiking Nieuwe Berlagevlag

(02-11-2017) - Architectuurprijs in Den Haag: De Nieuwe Berlagevlag

(21-03-2017) - Open Toren Dag in Amsterdam

(20-02-2017) - Architectuur van de Lage Landen in het DAM

(13-01-2017) - Recensie: Rotterdam woont

(23-12-2016) - Expositie ontwerpen Sluishuis bij ARCAM

(23-12-2016) - Nominaties Mies van der Rohe Award 2017

(28-11-2016) - BIG / BARCODE wint competitie Sluishuis

(28-10-2016) - Expositie over architecten Schoemaker in Bronbeek

(19-01-2016) - Nieuw onderwijslandgoed voor Revius Lyceum Doorn

(19-01-2016) - Financiering Collectiegebouw Boijmans rond

© Architectuur.ORG - 1999 - 2020 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook