> > Voorontwerp stadskantoor Rotterdam

Voorontwerp stadskantoor Rotterdam

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

09-03-2011 - Het schetsontwerp van OMA voor het nieuwe stadskantoor in Rotterdam is in opdracht van de gemeente uitgewerkt in een Voorontwerp.

Naar aanleiding hiervan legt het College van Burgemeester en Wethouders een advies voor aan de gemeenteraad met het investeringskrediet voor de herontwikkeling van het Stadskantoor. Na het besluit van de raad selecteert de gemeente een marktpartij die op basis van dit Voorontwerp de ontwikkeling van het Stadskantoor verder zal uitwerken en realiseren.

In 2009 selecteerde de gemeente OMA voor het ontwerp van het Nieuwe Stadskantoor. In 2010 zijn de overige adviseurs geselecteerd waarmee het ontwerpteam compleet werd gemaakt. Dit ontwerpteam werkte in opdracht van de gemeente het schetsontwerp uit naar een gebruikersgericht ontwerp waarin alle programmaonderdelen van het gebouw zijn beschreven. Het uitgangspunt hierbij was de functionaliteit voor de eindgebruikers en het realiseren van de gestelde ambities. Daarom werkte het ontwerpteam nauw samen met eindgebruikers, zoals Publiekszaken voor de Stadswinkel. Ook werden diverse experts betrokken, onder andere op gebied van woningaanbod.

Het nieuwe Stadskantoor biedt straks plaats aan kantoren van de gemeente Rotterdam, de grootste Stadswinkel van Rotterdam, een passage en een ondergrondse parkeergarage. Ook komen er woningen, winkels en horeca. Dit programma is in 2009 door de toenmalige gemeenteraad vastgesteld. Wel kiest de gemeente in vergelijking met het toenmalige programma nu voor een mix van woningen voor zowel starters (de helft van de 92 woningen) als voor midden en hogere inkomens. Hiermee wil de gemeente optimaal aansluiten bij de huidige behoefte op de woningmarkt en bijdragen aan de collegedoelstelling om midden en hogere inkomens aan de stad te binden.

De gemeente ziet het Stadskantoor als een voorbeeldproject en wil daarom dat het Stadskantoor zo duurzaam mogelijk wordt herontwikkeld met architectuur van een internationale allure. Het Voorontwerp voldoet aan al de eisen die bij aanvang van het project zijn gesteld op gebied van stedenbouw, architectuur, duurzaamheid en financiën. Zo behaalt het ontwerp van het Stadskantoor de standaard BREEAM Excellent, een internationaal erkende standaard voor de duurzaamheid van gebouwen. Niet eerder behaalde een binnenstedelijk project deze kwalificatie.

Na het besluit van de gemeenteraad selecteert de gemeente een marktpartij die de herontwikkeling zal voortzetten. De gemeente houdt hierbij een toetsende rol. De planning is dat de marktpartij in het najaar van 2011 start met de uitwerking van het ontwerp. Na de zomer van 2012 wordt gestart met de bouw van het nieuwe Stadskantoor. De planning is dat het gebouw in 2015 wordt opgeleverd.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook