> > Maaskantprijs Jonge Architecten voor Nanne de Ru

Maaskantprijs Jonge Architecten voor Nanne de Ru

25-03-2011 - Nanne de Ru (1976) is de winnaar van de Rotterdam Maaskantprijs voor Jonge Architecten 2011. De jury is zeer onder de indruk van zijn rijke, evenwichtige en op een brede architectuuropvatting gestoelde ontwerpproductie.

De jury zegt verder: "Hij blijkt in staat deze brede vakopvatting te combineren met een expliciete en overtuigende ontwerp- en zeggingskracht op de verschillende deelterreinen waarop hij zich begeeft. De Ru heeft daarin een voor zijn leeftijd onwaarschijnlijke balans gevonden tussen het brede perspectief en de focus. Hiermee is hij een voorbeeld en inspiratiebron voor zijn generatiegenoten."

Nanne de Ru is, samen met Charles Bessard, oprichter en partner van Powerhouse Company, dat actief is op het terrein van architectuur, stedenbouw en onderzoek. Hij is in de eerste plaats ontwerper van een breed palet aan opgaven – van meubilair, interieurs, villa’s, woningbouw, kantoren en publieke gebouwen tot stedenbouwkundige projecten – maar doet ook veel onderzoek, publiceert veelvuldig en doceert met grote regelmaat in binnen- en buitenland.

Aan de basis van het ontwerp- en ontwerpgerelateerde werk van De Ru staat een hecht geloof in en een enorme beheersing van het architectonisch ontwerpvakmanschap. Dit vakmanschap is geworteld in de rijke traditie van de architectuur. De jury vindt het bewonderenswaardig dat hij op jonge leeftijd al in staat blijkt een brug te slaan tussen twee, in het actuele vakdebat veelal onverenigbare vakopvattingen: enerzijds de hernieuwde aandacht voor de ambachtelijke kant van het vak en anderzijds een meer theoretische en conceptuele benadering. De volwassenheid van het ontwerpvakmanschap van De Ru komt duidelijk tot uiting in Villa 1, één van zijn eerste gerealiseerde gebouwen. Imponerende schoonheid en ruimtelijke rijkdom maakten Villa 1 al bij oplevering een klassieker. Ook de Ru’s overige ontwerpen – waarvan een deel inmiddels in uitvoering is – en onderzoeksactiviteiten geven blijk van een rijpe balans tussen breedte en diepgang. Zijn onderzoekswerkzaamheden richten zich vaak op de condities waarbinnen architectuur en stedenbouw zich heden ten dage geplaatst zien.

De Ru’s prikkelende stellingname is dat het verwerven van inzicht in, een helder bewustzijn van en een nuchtere verhouding tot de actuele maatschappelijke condities een cruciale voorwaarde is om het ontwerpvakmanschap te positioneren en te ontwikkelen. Nanne de Ru ontving in 2002 zijn 'Master of Excellence in Architecture' aan het Berlage Instituut in Rotterdam. Daarvoor werkte hij bij One Architecture en, van 2002 tot 2004, als onderzoeker en ontwerper voor het bureau AMO/OMA van Rem Koolhaas in Rotterdam. In 2005 richtte hij, samen met Charles Bessard (Frankrijk, 1970) Powerhouse Company op, een ontwerpbureau met vestigingen in Rotterdam en Kopenhagen. Inmiddels heeft Powerhouse Company zich ontwikkeld tot een bi-polair, working apart together-bureau. Het bureau won in 2008 de AM/NAi-prijs en de Dutch Design Award voor Villa 1 en in 2009 de ‘Europe 40 under 40 – Award’ voor ‘Best Emerging Young Architects and Designers’. De 'Jonge' Maaskantprijs is een aanmoedigingsprijs voor (landschaps)architecten en

stedenbouwkundigen van 35 of jonger en wordt sinds 1985 tweejaarlijks toegekend op voordracht van een onafhankelijke jury. De prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag van € 5.000,- en een subsidie voor een communicatieve uiting. Eerdere winnaars zijn ondermeer Julien de Smedt, Bureau Zus, Adriaan Geuze (West8), Liesbeth van der Pol en architectenbureau Mecanoo. Nanne de Ru is de 14e winnaar van de 'Jonge' Maaskantprijs. Hij ontvangt de prijs op vrijdag 28 oktober 2011 uit handen van Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en vanuit die functie voorzitter van het bestuur van stichting Rotterdam-Maaskant. De jury bestond dit

jaar uit Anna Vos (Anna Vos Concepts for Urban Change), Don Murphy (VMX Architects) en Chris van Langen (directeur Rotterdamse Academie van Bouwkunst).

Naast de 'Jonge' is er ook een 'Grote' Maaskantprijs, bedoeld als beloning voor personen die met hun werk evident en stelselmatig hebben bijgedragen aan het debat over architectuur, landschappelijke inrichting of stedenbouw. Ook de 'Grote' prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt, vorig jaar aan Auke van der Woud, hoogleraar Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis.

Beide prijzen zijn vernoemd naar en ingesteld door architect Hugh Maaskant, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de wederopbouw van Rotterdam na de Tweede Wereldoorlog. Van zijn hand zijn onder andere de Euromast, het Groot Handelsgebouw en het Hilton Hotel Rotterdam.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook