> > Oplevering Centrumplan De Toeloop in Eindhoven

Oplevering Centrumplan De Toeloop in Eindhoven

21-10-2011 - Op zaterdag 15 oktober vond in Eindhoven de feestelijke oplevering plaats van centrumplan De Toeloop. Het stedenbouwkundige plan De Toeloop van Mecanoo architecten bestaat uit vier gebouwen die door hun geknikte vorm op natuurlijke wijze de krachtwijk Doornakkers met de gloednieuwe vinexlocatie Tongelresche Akkers verbinden.

Wijkgebouw de toeloop, woonzorgcentrum Berckelhof, winkelcentrum De Toeloop en huurwoningencomplex Het Podium vormen het nieuwe hart van het gebied.

In het multifunctionele wijkgebouw de toeloop zijn diverse maatschappelijke functies voor de wijk ondergebracht. Naast basisschool BoschAkker, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang biedt het gebouw onderdak aan een buurtinfowinkel, consultatiebureau, sport- en ontmoetingscentrum De Inloop, een gemeenschappelijke gymzaal, een jongerencentrum en 25 huurappartementen. In woonzorgcentrum Berckelhof zijn 121 nieuwe appartementen voor ouderen gerealiseerd, die in verbinding staan met het bestaande woonzorgcentrum. Ondergronds is een parkeergarage aangelegd voor bewoners en bezoekers. In winkelcentrum De Toeloop zijn een supermarkt, winkels, 53 pleinappartementen en een ondergrondse parkeergarage gevestigd. Het Podium bestaat uit 83 huurappartementen voor 55-plussers die aan een houten woondek liggen met parkeren onder de woningen.

Oprichter en creatief directeur van Mecanoo architecten, Francine Houben: “Ons uitgangspunt in 2002 was om zoveel mogelijk volgroeide kastanjebomen en ’t Veld te behouden. De nieuwe bebouwing heeft zich daaromheen gevoegd. Behalve de vier nieuwe gebouwen hebben we acht flatgebouwen gerenoveerd. De Toeloop geeft het gebied een nieuwe identiteit. Verschillende leefmilieus komen elkaar tegen, jongeren, ouderen, alleenstaanden en gezinnen, wat zorgt voor een nieuwe dynamiek in de wijk.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook