> > Team Hosper wint competitie park Antwerpen

Team Hosper wint competitie park Antwerpen

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

01-10-2013 - BUUR, HOSPER, BULK en ARA hebben het winnende ontwerp voor Park Groot Schijn in Antwerpen gemaakt. Realisatie is nog onzeker in verband met toekomstige bezuinigingen van de stad Antwerpen.

De Stad Antwerpen gaat het Park Groot Schijn (Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg in Deurne-Oost) ontwikkelen tot een nieuw landschappelijk stadspark met een eigen identiteit. Er is in 2010 een Masterplan gemaakt voor het plangebied door AG Stadsplanning met Maxwan, Karres en Brands, TEN-TEN en Goudappel Coffeng. Park Groot Schijn moet een park worden met ruimte voor een hoogwaardige sport- en recreatiecluster, natuur, volkstuinen, jeugdbewegingen, het woonwagenterrein, de begraafplaats en een speelbos. De stad Antwerpen heeft voor de uitwerking van de 2e fase van het masterplan een selectieprocedure uitgeschreven, in 2 fases.

Het winnende ontwerp is “Voegen en Kamers” van BUUR-HOSPER-BULK ism ARA. De structuren uit het masterplan worden in dit plan versterkt door menselijke ruimten te creëren waar plaats is voor ongedwongen ontmoetingen en ontspanning. Een samenhangend parkweefsel tussen alle ruimtelijke en functionele elementen in het park creëert de verbinding tussen de bewoners en het nieuwe Park Groot Schijn, tussen landschap én stad.

Park Groot Schijn herbergt een groot aantal verschillende (sport)clubs en verenigingen. Deze vragen allen om een eigen plek. Tegelijkertijd is het een openbaar park met een bijbehorend publiek gebruik, en een zeer eigen park identiteit. De openbare “voegen” van het Park Groot Schijn zijn de functionele dragers, de grote lijnen waarlangs de ruimtelijke invulling en verbeelding plaatsheeft en de meest constante factor in het park. Binnen dit groene kader van de voegen vindt een invulling van activiteiten plaats in de “programma kamers” van de verschillende verenigingen. Deze dubbele beleving van het park vormt de basis van het ontwerp voorstel. Park Groot Schijn verenigt het beste van twee werelden. Het is een plek om in te flaneren, te schaatsen, te wandelen, te fietsen en te vertoeven. Het is tegelijk een verzameling van solitairen, van geheime kamers, waarin kan worden gesport en waarin het clubleven kan gedijen.

De dubbele beleving in het park wordt gecreëerd door het strategisch inzetten van beplanting. De zorgvuldig gesitueerde boombeplanting vormt de kaders rondom de programma kamers en zorgt tegelijkertijd voor een maximale voegruimte en subtiele zichtrelaties tussen voeg en kamer. De voegen hebben door de boombeplanting een graduele en parkachtige rand en de kamers een harde en geometrische omkadering.

De spil van het padennetwerk in Park Groot Schijn is de oost-west hoofdroute tussen Rivierenhof en Wijnegem; deze verbindt de stad met de stadsrand. Dit 7 meter brede pad geeft de richting aan en vormt de ruggengraat van het park. Dwars op deze as liggen de secundaire paden in noord-zuid richting voor de noodzakelijke betrokkenheid van de omringende stadsdelen in het park. Het paden netwerk deelt de vallei van het Schijn in regelmatige velden en draagt bij tot de geleding van het park zonder dominant te zijn. De toegangen tot de sportkamers liggen aan verbrede kruisingen van de paden. De betonnen paden met verbijzonderde dilatatie voegen en toegevoegd meubilair zorgen, samen met de beplanting en het watersysteem, voor de nieuwe en bijzondere park identiteit.

De oost-west hoofdroute leidt naar een nieuw groen parkplein, dat de centrale open ruimte vormt in het park. Deze ruimte wordt gevormd door een verdiept grasveld met zitranden, en daarnaast een halfverhard informeel “dorpsplein” waaraan de omliggende verenigingsgebouwen gegroepeerd zijn. Op het plein vinden de jaarlijkse barbecues van alle clubs plaats, en op het verdiepte veld kan in de winter geschaatst worden.

De selectie is gewonnen, maar de opdracht is nog niet gegund aan dit team. In verband met de te verwachten hoge bezuinigingen op projecten in de stad en de huidige onduidelijkheid daarover.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook