> > Het Nieuwe Instituut en TU Delft starten studiecentrum

Het Nieuwe Instituut en TU Delft starten studiecentrum

03-10-2013 - Het Nieuwe Instituut realiseert in samenwerking met de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft een nieuw studiecentrum: het Jaap Bakema Study Centre (JBSC).

Het Nieuwe Instituut beheert een van de grootste architectuurcollecties ter wereld, de Technische Universiteit Delft wordt internationaal gewaardeerd vanwege vooraanstaand onderzoek op het gebied van architectuur. Samenwerking biedt beide organisaties de mogelijkheid om te profiteren van elkaars expertise, bronnen en netwerken. Het eerste gezamenlijke onderzoeksprogramma is een breed opgezet onderzoek naar de geschiedenis en de actuele relevantie van het Nederlandse Structuralisme. Het Jaap Bakema Study Centre is gevestigd in Het Nieuwe Instituut, Rotterdam.

In het Jaap Bakema Study Centre worden onderzoeksprojecten geïnitieerd en uitgevoerd, die leiden tot tentoonstellingen, publicaties, discussies of specifieke deelonderzoeken, gerelateerd aan het programma van Het Nieuwe Instituut, en het onderzoeksprogramma van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het studiecentrum faciliteert ook onderzoek van en in samenwerking met derden. Het programma van het Jaap Bakema Study Centre is maatschappelijk relevant en stelt eigentijdse sociale vraagstukken aan de orde. Maar het levert ook een bijdrage aan fundamenteel onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van de creatieve industrie: van ontwerp, cultuur en samenleving.

Het Nieuwe Instituut en de TU Delft versterken elkaar in het verder uitbouwen van de kennisinfrastructuur die gericht is op innovatie, kennisuitwisseling en –export. Het historische materiaal uit het archief van Het Nieuwe Instituut zal nadrukkelijk een rol spelen in actueel onderzoek en bij publieke discussies. Het onderzoek van de TU Delft verstevigt de positie van de collectie van het Nieuwe Instituut in een breed, internationaal wetenschappelijk netwerk. Het Nieuwe Instituut biedt een podium voor de onderzoeksresultaten van de TU Delft waardoor die gedeeld kunnen worden met een breed publiek. Ook samenwerking op het gebied van collectiebeheer en digitalisering behoort tot de mogelijkheden.

Het Jaap Bakema Study Centre zal worden geleid door Dirk van den Heuvel, Universitair Hoofddocent aan de Faculteit Bouwkunde, TU Delft. Hij is (mede-)auteur van toonaangevende publicaties op het gebied van de naoorlogse moderne architectuur, waaronder Team 10: In Search of a Utopia of the Present (1953-1981) and Alison and Peter Smithson: From the House of the Future to a House of Today. Dirk van den Heuvel is een redacteur van DASH, Delft Architectural Studies on Housing en tevens redacteur van Footprint, Delft Architecture Theory Journal. Hij was gastcurator voor het NAiM/Bureau Europa in Maastricht en een voormalig redacteur van het tijdschrift OASE.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook