> > Hedy d’Ancona-prijs naar Veilige Veste Leeuwarden

Hedy d’Ancona-prijs naar Veilige Veste Leeuwarden

06-06-2014 - De door KAW ontworpen Veilige Veste in Leeuwarden heeft de Hedy d’Ancona-prijs 2014 voor excellente zorgarchitectuur gewonnen.

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking in het Bimhuis in Amsterdam werd het winnende project uit de zeven nominaties bekendgemaakt. Paswoningen Het Dorp, twee pilotwoningen met domotica voor bewoners met een lichamelijke beperking in Arnhem, kreeg een eervolle vermelding.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en TNO reikten deze tweejaarlijks geldprijs van € 20.000 voor de derde maal uit. De prijs is gericht op voorbeeldige zorgomgevingen waarbij architectuur, interieur, stedenbouw en/of tuin- en landschapsarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. De jury onder leiding van juryvoorzitter Gilian Schrofer, oprichter en creatief directeur Concern, heeft het project geselecteerd dat het beste er in slaagt om een innovatief zorgconcept te verbinden aan een kwalitatief hoogwaardige omgeving.

Het winnende project Veilige Veste is een gebouw met een nieuw inhoudelijk zorgconcept voor meiden die op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld huiselijk geweld, geweld door mensenhandelaren, gedwongen prostitutie en eergerelateerd geweld. De heersende praktijk is dat deze groep wordt opgevangen op anonieme locaties zodat de kans op confrontatie met de daders minimaal is. “Maar dat is de wereld op zijn kop”, vindt initiatiefnemer Linda Terpstra van Fier Fryslân. “Waarom moeten de slachtoffers zich verschuilen?” Met de Veilige Veste is de situatie daarom omgedraaid. De opvang van de meiden en vrouwen bevindt zich nu in een nieuw en opvallend gebouw, recht tegenover een woonwijk. Locatie en ontwerp als statement: slachtoffers hebben niets om zich voor te schamen, en recht op de best mogelijke zorg in een goede, veilige omgeving. Het voormalige politiebureau is klimaatneutraal verbouwd en de veiligheidsmaatregelen zijn goed op elkaar zijn afgestemd. Zo is er 24-uurs cameratoezicht, kogelvrijglas en zijn er veiligheidssluizen.

Paswoningen Het Dorp kreeg een eervolle vermelding voor de twee pilotwoningen in Arnhem waar intelligente toepassingen van techniek in en om huis meer maatwerk biedt. Zo zijn via tablet-computers alle installaties in de woning te bedienen, en zorgen sensors in rolstoelen ervoor dat deuren voor de bewoners vanzelf open gaan. Architectenbureau Archipelontwerpers ontwierp hiermee een proeftuin om de relatie tussen architectuur, domotica en zorg door architect, meubelontwerpers, leveranciers, zorgpersoneel en bewoners intensief te testen. De vijf andere genomineerden voor de Hedy d’Ancona-prijs 2014 waren woonservice De Keyzer in Amsterdam, KinderOOGcentrum Rotterdam, woonzorgcomplex Koninklijke Kentalis in St. Michielsgestel, Centrum voor Verslavingszorg VICTAS in Utrecht en verslaafdenopvang Anton de Komplein in Amsterdam.

Vandaag is eveneens het eerste exemplaar van de publicatie Hedy d’Ancona-prijs 2014 gepresenteerd. De publicatie bevat naast het juryrapport beeldmateriaal van alle inzendingen, nominaties, shortlist en prijswinnaar. Bovendien zijn een zestal essays opgenomen die ingaan op actuele thema’s als opvang kwetsbare groepen, zelforganisatie in de zorg, de gezonde stad en zorginnovaties.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook