> > Wiegerinck ontwerpt gebouw incubator Wageningen

Wiegerinck ontwerpt gebouw incubator Wageningen

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

02-09-2014 - In het ontwerp van Wiegerinck architectuur stedenbouw voor de nieuwe incubator en technohal op de universiteitscampus in Wageningen krijgen startende ondernemers in de agro- en food-industrie een plek voor onderzoek en innovatie.

Kadans Biofacilities ontwikkelt de nieuwbouw onder de naam ‘Plus Ultra’ in samenwerking met Wageningen University & Research Centre in de business strip van de universiteitscampus. In deze zone voor kennisintensieve bedrijven is recentelijk het nieuwe innovatiecentrum van FrieslandCampina gerealiseerd en wordt gewerkt aan nieuwe studentenhuisvesting met commerciële functies.

Plus Ultra is een incubator, waarbij transparantie centraal staat, maar fungeert ook als bedrijfsverzamelgebouw voor meer volwassen of grotere bedrijven die een eigen gezicht willen.

Plus Ultra vormt het antigeluid op de inscriptie ‘Non Plus Ultra’ op de zuilen van Hercules bij de straat van Gibraltar. De zuilen markeerden de gedachte ‘Na dit punt is er niets meer’. Koning Karel V liet in 1516 ‘Plus Ultra’ in het wapenschild van Spanje opnemen om de expansie van het land te onderstrepen. Sindsdien symboliseert Plus Ultra de gedrevenheid om verder te gaan, meer te onderzoeken en altijd nieuwsgierig te blijven. Dit vormt zonder meer de essentie van het nieuwe onderzoeksgebouw.

Plus Ultra wordt het nieuwe centrum voor spin-offs en startende bedrijven in de wereld van de agro- en voedingstechnologie. Het gebouw biedt hiervoor op ruim 7.000 m2 onderdak aan kantoren, laboratoria, (multi-purpose) technohallen en diverse ontmoetingsruimtes zoals een cafétaria en vergader- en symposiafaciliteiten. De bouw van de op startende, en kennisintensieve technologische bedrijven gerichte voorziening is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Gelderland.

Het ruimtelijk ontwerp richt zich op synergie, ontmoeting, samenwerking en open innovatie. Elke bewoner van Plus Ultra wordt uitgenodigd kennis te delen en samen te werken aan nieuwe ontwikkelingen. Openheid, transparantie en zichtbaarheid spelen een cruciale rol. Om dit te bereiken vormt een centraal atrium het kloppende hart. Aan dit atrium liggen verspreid over de vijf bouwlagen diverse ontmoetingsruimten, vergaderplekken, pantrys, flexwerkplekken en een aantal bedrijfsloketten om de startende bedrijven te ondersteunen.

Plus Ultra wordt een BREEAM-NL Excellent gebouw. Hiervoor wordt een bespoke-procedure doorlopen. Elementen zoals passieve zonwering, geveloriëntatie, warmteterugwinning, variabele ventilatie, LED-verlichting, PV-panelen en het gebruik van bouwmaterialen met beperkte milieubelasting vormen een aantal van de ontwerpmaatregelen.

Plus Ultra wordt het derde gebouw van Wiegerinck op de Wageningse Campus. Eerder is het verbindingsgebouw opgeleverd. In maart 2015 wordt daarnaast het nieuwe onderzoeksgebouw Helix voor de vakgroep Agrotechnology & Food Sciences Group in gebruik genomen.

Bij het ontwerp van Plus Ultra neemt Wiegerinck het architectonisch ontwerp voor haar rekening. Het installatietechnisch ontwerp wordt verzorgd door Van Looy Group. Daarnaast is Buro Poelmans Reesink betrokken voor de landschappelijke inpassing; Archimedes Bouwadvies voor het constructief ontwerp en tot slot C2N als BREEAM-Expert. Dit team wordt binnenkort uitgebreid met een bouwpartner om het project in bouwteam verder te ontwikkelen. Eind december 2015 is Plus Ultra klaar om de eerste gebruikers te ontvangen.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook