> > Team ADBM-RAU ontwerpt campus in Kortrijk

Team ADBM-RAU ontwerpt campus in Kortrijk

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

14-10-2014 - RAU ontwerpt in samenwerking met ABDM en DELVA Landscape Architects het nieuwe campusgebouw van de Howest Hogeschool in Kortrijk. Het voorstel is gekozen uit een acht inzendingen.

In de visie van het ontwerpteam wordt vertrokken vanuit de bestaande grondwaterhuishouding en worden de kansen om op korte termijn een waardevol ecologische en recreatieve site te creëren benut. De dubbele Graaf Karel de Goedelaan tussen de vallei van de Leie en de Marksesteenweg vormt de ruggengraat van het gebied.

Het nieuwe gebouw is te gast in de groene ruimte leunend aan de laanstructuur. De groenruimtes zijn ecologisch interessante velden die tot aan de gevel lopen en hun weg verticaal verder zetten in en aan het gebouw

Het bestaande park bestaat uit het traditionele Magdalena park en de naastgelegen grasweide met een aantal parkbomen van een bijzondere maat. Het ontwerpteam heeft er voor gekozen om zo veel mogelijk “openbare” functies op de begane grond te situeren en deze te integreren in het parklandschap. Hierdoor kan het volume hierboven geminimaliseerd worden. Een “groen” gebouw te gast in een ruime parksetting. Het park wordt ruimtelijk doorgetrokken tot de centrale as. Geen grote voorpleinen, groen vloeit over het maaiveld en bedekt alle open ruimte.

Het landschap wordt op doordacht gekozen plekken verlaagd en mondt uit in het marktplein, het restaurant en de mediatheek. Deze interne plekken met een veelheid aan daglicht kijken uit op de centrale zachte as, het historisch park of de contouren van de vroegere kapel.

Een heldere entree van de site wordt gecreëerd vanuit de Burgemeester Felix de Bethunelaan door de garages en het later toegevoegde bijgebouwen weg te halen. Het historisch witgekalkte herenhuis en de twee oude witte schuren vormen de nieuwe entree van de site en doen tevens dienst als centraal punt te midden van de moestuinen. Moestuinen die ingezet worden ten behoeve van de bevoorrading van het restaurant van de school. De gebouwen rond het entreeplein van de site zijn bestemd voor fietsenberging en fietshersteldienst en kunnen ook een buurtfunctie vervullen.

Vanaf het entreeplein vormt zich een vanzelfsprekende padenstructuur. Een vormgeving passend bij een nieuw 21ste eeuws park. De structuur verstrekt de historische waarde en kwaliteiten van het bestaande Magdalenapark. De nieuwe parkstructuur vormt de basis om in de toekomst door te trekken in de nieuwe ontwikkelingen aan de andere zijde van Graaf Karel de Goedelaan.

De richting van het nieuwe bouwvolume wijkt bewust af van de orthogonale stratenstructuur en wordt zo als baken het centrale gebouw in de Campus. Digitale schermen, verwerkt in de gevel, geven de studenten informatie en het gebouw levendigheid in de avond. De gevels reageren op hun specifieke locatie, uitkragend waar nodig in verband met de zoninstraling, groen in aansluiting op het park en recht ter plaatse van de entree aan de centrale as.

De entree van de school heeft een open en uitnodigend karakter door de transparante gevel in combinatie met het licht dat door het atrium het gebouw binnenvalt. Via een brede, flauw aflopende trap die tevens dienst kan doen als tribune bereikt men het lager gelegen marktplein, een grote verblijfsruimte met service-functies. Op het marktplein kan men onafhankelijk van plaats en tijd werken door middel van laptopaansluitpunten en digitale informatieborden. Het is een ontmoetingsplein waar winkels en ontspanning een plek krijgen. Aan het marktplein grenzen de auditoria, de bibliotheek en het restaurant.

Vanuit het atrium heeft men direct zicht op de verdiepingen. Hier liggen de lokalen, labo’s en teamlokalen aan een eigen omloop. Via een spiraalvormige route van trappen bereikt met de verschillende verdiepingen. Transparante wanden dragen bij aan een levendige sfeer. Elke verdieping heeft een eigen koffiecorner gekoppeld aan een overdekt terras, waar men van het uitzicht over het park kan genieten.

Het ontwerp is geen optelsom van technische maatregelen maar vertrekt vanuit een integrale duurzaamheidsvisie en is benaderd vanuit de bredere sociaal-maatschappelijke, culturele en economische context. Het concept van een in het landschap geïntegreerde onderbouw met een gereduceerde bovenbouw biedt naast het versterken van flora en fauna ook energetische voordelen. De combinatie zorgt voor een minimale energievraag. Het relatief kleine volume boven het verhoogde maaiveld heeft een kleine geveloppervlakte en daardoor minimale transmissieverliezen. De ruimten onder het verhoogde maaiveld hebben nauwelijks transmissieverliezen vanwege de omringende isolerende grondlagen en het grondpakket op het dak. Hierdoor is ook het klimaat in deze ruimten stabiel en is weinig energie nodig voor een goede klimaatbeheersing. De bouwkundige uitgangspunten van het gebouw in combinatie met een goede thermische schil en een slim installatieprincipe zorgen ervoor dat het gebouw een minimale hoeveelheid energie nodig heeft. Door de toepassing van PV panelen wordt het gebouw energieneutraal.

Het ventilatieprincipe is gebaseerd op de combinatie onder- en bovenbouw. Het atrium van de bovenbouw dat in verbinding staat met de onderbouw zorgt voor de hybride ventilatie in het gebouw Door dit principe wordt veel energie bespaard. Door overdruk van de lesruimten en onderdruk in het atrium verlaat de ventilatielucht op natuurlijke wijze het gebouw via het dak van het atrium.

Het ontwerp voor het nieuwe gebouw streeft naar een water-autarkisch systeem. De bedoeling is de campus zo veel mogelijk zelfvoorzienend te laten zijn als het op watergebruik aankomt. Door hergebruik van regenwater, zuinig gebruik van schoon drinkwater, het aanbrengen van een helofytenfilter en het hergebruik van grijs water wordt het gebouw zeer water efficiënt.

De tweede prijs in deze besloten competitie ging naar het ontwerp dat OYO – Open Y Office met Arch&Teco maakte.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook