> > EGM ontwerpt Centraal Militair Hospitaal Utrecht

EGM ontwerpt Centraal Militair Hospitaal Utrecht

20-12-2014 - EGM architecten is door het UMC Utrecht geselecteerd om de grootschalige verbouwing en uitbreiding van het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht te ontwerpen. In een niet-openbare Europese aanbesteding werd EGM uit 16 inschrijvingen geselecteerd.

Het huidige Centraal Militair Hospitaal heeft een bruto oppervlakte van 16.000 m². Een groot deel van het gebouw wordt in de komende vier jaar gerenoveerd en uitgebreid. Begin 2015 start het ontwerptraject, waarvoor een jaar is uitgetrokken.

Het CMH bevindt zich in Utrecht op het universiteitsterrein ‘De Uithof’. Het gebouw, dat destijds ook door EGM werd ontworpen, stamt uit 1991 en is via twee loopbruggen verbonden met het UMC Utrecht. Die loopbruggen onderschrijven de nauwe samenwerking tussen het CMH en het UMC op medisch en op bestuurlijk gebied. Het UMC Utrecht zal dan ook direct betrokken zijn bij de uitvoering van het project.

Het Ministerie van Defensie, waar het CMH onderdeel van uitmaakt, werkt momenteel aan de ontwikkeling van de nieuwe Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO). Specifieke onderdelen van het DGO vinden hun plaats in het CMH waaronder de Militaire Bloedbank, de Dienst Tandheelkunde Defensie, een groot aantal poliklinieken en de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ). Het is de taak van EGM om die veranderende bedrijfsvoering van het CMH te faciliteren binnen de renovatie en de uitbreiding die nu is gepland. Zo krijgt de entree een herkenbaar uiterlijk, wordt het centrale wachtgebied aangepakt en krijgt het MGGZ een eigen plek binnen het ziekenhuis.

EGM overtuigde tijdens het aanbestedingsproces op het gebied van Healing Environment en Life Cycle Cost. Het voorgelegde plan van aanpak was concreet en wekte vertrouwen als het gaat om kosten versus kwaliteit. Daarnaast bevat het een flexibele toekomstvisie waarbij multifunctionaliteit belangrijk is. Dit plan van aanpak wordt nu verder uitgewerkt tot een integraal ontwerp. Het huidige Centraal Militair Hospitaal heeft een bruto oppervlakte van 16.000 m². Een groot deel van het gebouw wordt in de komende vier jaar gerenoveerd en uitgebreid. Begin 2015 start het ontwerptraject, waarvoor een jaar is uitgetrokken.

Het CMH bevindt zich in Utrecht op het universiteitsterrein ‘De Uithof’. Het gebouw, dat destijds ook door EGM werd ontworpen, stamt uit 1991 en is via tweeloopbruggen verbonden met het UMC Utrecht. Die loopbruggen onderschrijven de nauwe samenwerking tussen het CMH en het UMC op medisch en op bestuurlijk gebied. Het UMC Utrecht zal dan ook direct betrokken zijn bij de uitvoering van het project.

Het Ministerie van Defensie, waar het CMH onderdeel van uitmaakt, werkt momenteel aan de ontwikkeling van de nieuwe Defensie Gezondheidszorg Organisatie. Specifieke onderdelen van deze organisatie vinden hun plaats in het CMH waaronder de Militaire Bloedbank, de Dienst Tandheelkunde Defensie, een groot aantal poliklinieken en de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ). Het is de taak van EGM om die veranderende bedrijfsvoering van het CMH te faciliteren binnen de renovatie en de uitbreiding die nu is gepland. Zo krijgt de entree een herkenbaar uiterlijk, wordt het centrale wachtgebied aangepakt en krijgt het MGGZ een eigen plek binnen het ziekenhuis.

EGM overtuigde tijdens het aanbestedingsproces op het gebied van Healing Environment en Life Cycle Cost. Het voorgelegde plan van aanpak was concreet en wekte vertrouwen als het gaat om kosten versus kwaliteit. Daarnaast bevat het een flexibele toekomstvisie waarbij multifunctionaliteit belangrijk is. Dit plan van aanpak wordt nu verder uitgewerkt tot een integraal ontwerp.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook