> > Rotterdam wil metrolijn Hoek van Holland verlengen

Rotterdam wil metrolijn Hoek van Holland verlengen

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

14-03-2015 - Het Rotterdamse college wil dat het eindpunt van de Hoekse Lijn komt te liggen aan het Zeeplein direct aan de boulevard en dat de tweede toegangsweg naar Hoek van Holland, de H6-weg, wordt voltooid.

De spoorlijn van Schiedam naar Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland wordt, net als de voormalige Hofpleinlijn, omgebouwd tot metrolijn van de RET.

Aanvankelijk was het plan om deze Hoekse Lijn te verlengen tot aan de parkeerplaats en daar ook het eindstation te plaatsen. Dat idee hing nauw samen met het bouwplan Kaap de Goede Hoek. Echter, dat plan wordt niet gerealiseerd en dat biedt de kans om het gebied bij de boulevard meer in samenhang te ontwikkelen. Station, plein, paviljoens en strand kunnen hierdoor meer met elkaar verbonden worden. Deze treinverbinding tot aan het strand biedt een prima alternatief voor de auto en voor buitenlandse strandbezoekers wordt een dagje binnenstad Rotterdam nog aantrekkelijker. Het college heeft daarom besloten om samen met de partners (ondernemers, provincie, RET en Metropoolregio) te verkennen of verlenging tot aan het Zeeplein mogelijk is.

Randvoorwaarde is dat de partners meefinancieren. De ondernemers hebben al aangegeven 1,5 miljoen te willen bijdragen aan de verlening. De RET is groot voorstander van zowel het verlengen van de spoorlijn als het overkappen van het station. De RET verwacht zo een betere concurrentiepositie te hebben ten opzichte van de auto. Ook zorgt een deels overkapt station voor meer comfort en sociale veiligheid, oordeelt de RET. Met de Metropoolregio en de provincie zijn gesprekken gaande over de regionale bijdrage. Het college heeft positieve verwachtingen van de bijdrage van de partners en heeft het bestemmingsplanproces hierop ingericht. In de komende weken wordt een schetsontwerp van het eindstation en de buitenruimte gemaakt en getoetst op draagvlak bij de betrokken partijen, inclusief de gebiedscommissie. Als er voldoende duidelijkheid is over de cofinanciering neemt het college een definitief besluit.

De realisatie van de Hoekse Lijn vraagt om aanpassing van de buitenruimte in Hoek van Holland. Het Strandplein krijgt een opknapbeurt, de P&R wordt verplaatst, de aansluiting met het Stenaline-terrein en de Bergheven moet worden veranderd en een aantal wegen, fiets- en voetpaden moet ruimtelijk worden ingepast met oog voor verkeers- en sociale veiligheid. Deze ingrepen zijn noodzakelijk als gevolg van de aanleg van de nieuwe metrolijn. De Metropoolregio wordt gevraagd deze aanpassingen te betalen. De besluitvorming hierover vindt plaats bij de behandeling van de ontwerpbestemmingsplannen voor Hoek van Holland, in het college in juni en daarna de gemeenteraad.

De H6 is de tweede ontsluitingsweg tussen de stad en Hoek van Holland. De nieuwe weg leidt het bestemmingsverkeer voor het strand en de Stenaline langs de dorpskern in plaats van er doorheen. Bovendien is het een tweede ontsluitingsweg in geval van calamiteiten. Fase 1 van de H6-weg is in 2013 opgeleverd. Het college zet zich in om nu ook het laatste deel te voltooien. Daarvoor moet nog een tekort van 1,3 miljoen worden opgelost. Het college spreekt hiervoor de Bestaand Rotterdams Gebied (BGR)-middelen aan. De Metropoolregio treedt dan op als co-financierder.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook