> > Opdracht brug Las Palmas voor UN Studio

Opdracht brug Las Palmas voor UN Studio

06-12-2001 - UN Studio heeft opdracht gekregen voor het ontwerp van de Barranco de Ballena voetgangersbrug op Las Palmas de Gran Canaria.

De brug maakt deel uit van het grootschalige La Ballena project, dat meerdere infrastructurele en architectonische plannen voor dit deel van de stad omvat.

De sterke stedelijke groei langs de verkeersaders, met name in het gebied van de 'barrancos' (de droge rivierbedding) stelt aan de stedenbouwkundige planning bijzondere eisen. Het uitbreidingsbeleid vereist een aanpak die groei, infrastructuur en milieufactoren integreert. Het samenbrengen van de fragmenten en een stroomlijning van het snel- en voetgangersverkeer is een van de uitdagingen die dit gebied stelt.

In de zomer van 2001 nodigde het stadsbestuur van Las Palmas UN Studio uit voor een bezoek aan La Ballena, om de mogelijkheid te onderzoeken van een iconische verbinding tussen de oude en de nieuwe stad. Het architectenbureau omschrijft het ontwerp van als een 'crossing': het in elkaar grijpen van twee handen. Het ontwerp biedt een veelheid van elkaar kruisende gezichtspunten en landschappen.

UN Studio heeft meerdere bruggen ontworpen die zijn gerealiseerd, waaronder de Erasmusbrug in Roterdam en de Papendorpse brug te Utrecht (thans in aanbouw).

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook