> > LIAG wint architectenselectie school Schiedam

LIAG wint architectenselectie school Schiedam

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

13-10-2010 - LIAG heeft met een Europese aanbesteding de opdracht voor de nieuwbouw van Openbare Scholengemeenschap Schravenlant te Schiedam gewonnen.

Schravenlant is een openbare voortgezet onderwijsschool voor havo en vwo en maakt onderdeel uit van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam (SOVOS). Deze Stichting is tevens de opdrachtgever. Peter Stadhouders, directeur/bestuurder van SOVOS: "LIAG heeft ons aangenaam verrast met een heldere visie over het te ontwikkelen duurzaam te bouwen schoolgebouw dat goed is ingebed in een idee over de inpasbaarheid van het gebouw in zijn directe omgeving.”

De nieuwbouw wordt afgestemd op circa 600 leerlingen en zal inclusief twee gymnastieklokalen een brutovloeroppervlak hebben van zo'n 5.400 m². Schravenlant dient onder andere een ontmoetingsplaats te zijn voor leerlingen met verschillende achtergronden. Een ‘thuisbasis’ waar ze leren samenwerken in een plezierige en veilige omgeving. De school heeft met haar nieuwe huisvesting de ambitie om optimaal te functioneren in de maatschappelijke context. Een gezond, toekomstbestendig, multifunctioneel en aanpasbaar gebouw te realiseren met een moderne en robuuste uitstraling. De school dient ook sociaal veilig en goed bereikbaar te zijn voor allerlei doelgroepen en vervoersmiddelen. Schravenlant wil een kleinschalige warme omgeving realiseren binnen een uniforme aanpasbare structuur waarbij sfeer en uitstraling vooral bepaald worden door de inrichting.

Zowel de school als de gemeente hebben zeer hoge ambities met betrekking tot duurzaamheid, waarbij het Cradle to Cradle-principe als inspiratie dient. Op allerlei manieren wordt gekeken hoe de school in zijn geheel zo duurzaam mogelijk kan zijn. Het levensduurdenken is hierbij uitgangspunt waarbij de focus ligt op de totale bouw en gebruiksperiode, om duurzame oplossingen haalbaar te maken.

Een ambitie die nauw bij de werkwijze van LIAG aansluit. Wij zien het als een grote uitdaging en zijn vertrouwd om een plek te ontwerpen waarin leerlingen zich veilig voelen en waar zij zichzelf kunnen zijn. LIAG wil in zijn ontwerp uitdagen, nieuwsgierig maken en stimuleren tot samenwerken en ziet zichzelf hierin als bindende factor.

LIAG heeft een visie gepresenteerd waarin ook hergebruik van een deel van de bestaande constructie tot de mogelijkheden behoort. In deze visie krijgt de school een duidelijk gezicht naar de stad met behoud van de bestaande identiteit. Middels een centrale hal ontstaat een overzichtelijk en heldere opzet die de oriëntatie vergemakkelijkt en de looproutes verkort. Architect Thomas Bögl: “Door dubbel grondgebruik kunnen alle functies op een beperkt oppervlak gehuisvest worden. Een ‘oude bekende’ in een ‘nieuwe jas’ dus.” Door middel van een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, gebruiker en architect zal de visie verder onderzocht worden.

Naar verwachting zal het nieuwe gebouw in het voorjaar 2013 worden opgeleverd.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2022 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook