> > Subsidie voor Mooi Cruquiushoeve

Subsidie voor Mooi Cruquiushoeve

07-12-2010 - SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland) heeft een subsidie ontvangen in het kader van het innovatieprogramma Mooi Nederland. Hij ontving de subsidie voor het verrichten van onderzoek in het kader van ‘de gezonde wijk’.

Het onderzoek werd verricht in samenwerking met VenhoevenCS architecture+urbanism en AT Osborne, welke eerder met SEIN het masterplan Cruquiushoeve hebben opgesteld.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt € 6,5 miljoen beschikbaar voor projecten die de ruimtelijke kwaliteit van ons land versterken. In totaal gaat het om 32 projecten die zijn geselecteerd op innovativiteit en zijn bedoeld om burgers, bestuurders en ondernemers te inspireren om Nederland mooier te maken. De projecten krijgen een bijdrage uit het innovatieprogramma Mooi Nederland waarmee het Rijk zorgvuldig ruimtegebruik wil stimuleren. Hiervoor is in totaal € 13 miljoen beschikbaar. Vorig jaar is de eerste helft verdeeld onder overheden en marktpartijen. Dit jaar waren 176 voorstellen ingediend.

SEIN heeft de subsidie gekregen voor het verrichten van onderzoek. Het eindproduct van dit onderzoek is een plan voor de realisatie en beheer van een gezonde en compacte stad cq. wijk. Deze gezonde wijk zal uitblinken op het gebied van het delen van voorzieningen en samenhang. Het eindrapport gaat inhoudelijk in op wat collectiviteit en integratie inhoudt, wat de voordelen van zo‘n benadering zijn en vooral hoe je dit realiseert. Onderzocht worden de ruimtelijke, technische, juridische, economische en sociale haalbaarheid hiervan binnen de context van de huidige markt, waarbij duurzaamheid (toekomstbestendigheid en kwaliteit) van de ontwikkeling een duidelijke rol speelt. Dit gebeurt aan de hand van een concrete casus, de ontwikkeling van circa 1000 woningen op het bestaande instellingsterrein Cruquiushoeve van SEIN, gelegen in de gemeente Haarlemmermeer.

Van oudsher is Cruquiushoeve een bijzondere plek in de Haarlemmermeerpolder. Aan de rand van de polder vlakbij het bekende stoomgemaal Cruquius werd volgens de idealen van die tijd een beschermde woonomgeving gecreëerd voor epilepsiepatiënten. Zij woonden daar veilig te midden van het groen.

Steeds vaker wonen mensen met een handicap in een ‘gewone’ woonbuurt. Steeds vaker gebeurt het ook andersom. Men spreekt dan van omgekeerde integratie. In dat geval worden op een terrein waar al mensen met een handicap wonen ook woningen gerealiseerd voor andere mensen (zonder handicap). ‘Omgekeerde integratie’ biedt voor zowel de mensen met zorgvraag als de nieuwe bewoners voordelen.

Inmiddels zijn de oude woongebouwen op de Cruquiushoeve verouderd en vervangen door een moderne compacte huisvesting. De nieuwe woonomgeving wordt vormgegeven volgens de actuele visie op zorg. Op het terrein zullen naast de woningen van de cliënten ook gewone huizen gebouwd worden voor mensen die een bijzondere groene woonomgeving zoeken.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook